2010: Asker

Alle lenker går til Arbeidsutvalgets gamle nettsted, og åpnes i nytt vindu/ny fane.

Hovedtema: «Luftlån» (ikke-fysiske medier)

Invitasjon

Dagsorden
Referat 4. mai
Referat 5. mai

Deltakere

Ingen spørsmål til Bibliotek-Systemer AS.
Ingen saker til avstemning

Gruppearbeid:
Gruppeinndeling
Gruppeoppgaver
Referat fra gruppearbeidet