Gruppeinndeling og oppgaver

eBokBib

Gruppeleder: Linde Løver – Det flerspråklige bibliotek
Steffen Bjørkås – Finnmark fylkesbibliotek
Bjørg Kristin Helland Bø – Rennesøy folkebibliotek
Eirik Gaare – Fylkesbiblioteket i Akershus
Bodil Kleven – Trondheim folkebibliotek
Frode Pettersen – Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Sidsel Reierstad – Jessheim bibliotek
Charlotte Ringdal – Tønsberg/Nøtterøy bibliotek
Aina B. Jonsdatter Strand – Kongsvinger bibliotek
Astrid Aase Thorstensen – Porsgrunn bibliotek
Lene Myrvold Velle – Øvre Eiker bibliotek
Sigrid Viken – Hammerfest bibliotek
Eva Ø. Wenstad – Våler folkebibliotek
Kirsten Moi Øvstedal – Flekkefjord bibliotek
Niels Winfeldt Lund – Universitetet i Tromsø
Tore Morkemo – Bibliotek-systemer
Bjørn Fevang – Bibliotek-systemer
Sveinung Monsen – Bibliotek-systemer

Oppgaver til eBokBib

Bibliotek-systemer gir en orientering om løsningen

Hvordan fungerer eBokBib nå?

Ønsker til videreutvikling?

Katalog/Innkjøp

Gruppeleder: Nina Karlsen – Bergen offentlige bibliotek
Torgeir Bie – NRK
Kristin Byatt – Det Flerspråklige bibliotek
Hilde Melhuus Lorentzen – Vadsø bibliotek
Bente Nogva – Skedsmo bibliotek
Wieslawa Radziej – Telemarksbiblioteket
Merete Skeie – Slemmestad bibliotek
Hilde Sætre – Elverum bibliotek
Elisabeth Gran – Asker bibliotek
Åshild Haga – Bibliotek-systemer
Ola Thori Kogstad – Bibliotek-systemer

Oppgaver til Katalog

*Katalogmodulen

Nettressurser og digitale medier

E-bøker bør framstå som en integrert del av bibliotekets samling. Kan bibliotekene fritt gjøre endringer i poster som inneholder e-bøker?

Nye katalogiseringsregler

RDA  (Resource Description & Access) er valgt til å erstatte AACR2 i deler av den engelskspråklige bibliotekverden. Hvordan er situasjonen i Norge? Hvilke konsekvenser vil Nasjonalbibliotekets framtidige valg ha for Bibliofil-bibliotekene?

Norsk presentasjon av RDA:

http://www.jbi.hio.no/bibin/korg_dagene/korg2011/RDA_knutsen_korg2011.pdf

Nasjonalt autoritetsregister

Hvordan kan Bibliofil-bibliotekene gjøre seg nytte av nasjonalt autoritetsregister? Hvordan kan vi tenke oss at tekniske løsninger kan se ut?

Websøk og katalog

Ønsker vi inngang til websøket fra katalogmodulen? Det vil si en løsning med en knapp eller lignende så katalogisator umiddelbart kan sjekke
hvordan posten vises i websøket. Er det på andre siden mulig at katalogisator kan gis anledning til å søke opp posten vha websøk og få tilgang til katalogskjermbildet denne veien?

Katalogkrydder

Hvordan er erfaringen med bruk av katalogkrydder og bibliofil-ID? Virker alt som det skal?

Status for FRBR (FRBR – Functional Requirements for Bibliographic Records)

Bibliotek-Systemer vil starte med å se på gruppering av utgivelser samt det som har med reserveringer å gjøre. Å knytte sammen ulike utgaver av samme verk blir viktig etterhvert. Dette skal ikke gjøres lokalt i alle bibliotek, men arves av alle bibliotek dersom det er gjort ett sted. Tanken er at man skal kunne legge reservéring på ett «verk» samlet, det vil si ulike utgaver av en tittel med samme fysiske form. Selve jobben med å knytte ulike utgaver til samme verk må delvis gjøres av bibliotekarer. Noen må ta stilling til om titler tilhører samme verk. Det vil bli utviklet funksjonalitet i Bibliofil slik at bibliotekene kan registrere om titler tilhører samme verk.

SRU-tilgang og katalogmodulen

Med SRU-tilgang (Search/Retrieval via URL) kan man fra katalogmodulen gjøre et felles søk blant utvalgte bibliotek med SRU (som har stilt katalogen fritt til rådighet), og få disse postene inn i egen katalog, som alternativ til å gå veien om søk i de enkelte katalogene/samsøk og deretter innliming via utklippstavlen. Fagutvalget synes dette høres ut som en god idé.

Etikettproduksjon

Er det nødvendig med todelingen «generer etiketter» og «skriv ut etiketter»? Er det slik at de fleste både genererer og skriver ut i samme operasjon? Er det rom for forbedringer i dialogen ved etikettproduksjon?

*Innkjøpsmodulen

Det er registrert flere ønsker for innkjøpsmodulen. Spørsmålet er om man skal flikke på eksisterende modul, eller tenke helt nytt. Det er store variasjoner i hvordan innkjøpsmodulen brukes rundt i bibliotekene.

Budsjettfunksjonalitet

Er det mulig å gi det enkelte bibliotekmulighet til å velge at budsjettet nullstilles automatisk ved nyttår?

Forslagskassa

Skal denne være et eget register, eller en integrert del av katalogmodulen? Kan avslåtte bøker vises i katalogen? Kan det legges reservasjon på en bok med status «foreslått» slik at denne slår til når/hvis tittelen kjøpes inn?

Er det ønskelig med større frihet til å sette egne koder i nedtrekksmenyene og å definere default status i forslagskassa slik den er nå?

Mottak av bestilt materiale

Kan vi tenke oss en løsning der mottak av bestilt materiale kan skje fra katalogmodulen? Eventuelt at systemet kan identifisere bestilte eksemplarer som blir klargjort i katalogmodulen og automatisk rydde opp i innkjøpsdelen?

Leverandører og integrering i Bibliofil

Bestillinger fra ulike nettbutikker må registreres i innkjøpsmodulen manuelt. Hvordan kan dette gjøres på en enklere måte?
Det er laget en protokoll som gjør det mulig for andre leverandører å få tilsvarende løsning som BS-Online har med integrering i Bibliofil, men ingen andre leverandører har hittil tatt den i bruk. Kan vi oppfordre dem til det?

 

Websøk/Mappami

Gruppeleder: Ole Rype – Asker bibliotek
Finn Andersen – Hamar bibliotek
Bente Dahl – Drammen bibliotek
Liv Randi Foss – Ålesund bibliotek
Mari Helga Helgetveit – Telemarksbiblioteket
Trygve Kikut – Tønsberg/Nøtterøy bibliotek
Kristine Mesgrahl – Oppegård bibliotek
Kirsten Aafløy Opdan – Sortland bibliotek
Bjørg Irene Rasmussen – Utsira folkebibliotek
Cecilie Weinholdt – Fylkesbiblioteket i Akershus
Roger Niva – Bibliotek-systemer

Oppgaver til Websøk/Mappami

Fagutvalget for søk har i inneværende år forespurt Biblioteksystemer om de har noen planer for å lage et nytt og mer moderne tk-søk.

Har det oppstått nye behov i søke- og veiledningshverdagen som tvinger frem forandringer?

Hvordan ser dere for dere et nytt tk-søk og hvordan kan det være med på å hjelpe bibliotekaren og brukeren til bedre søkeresultater.

Stikkord: Dynamikk, integrasjon mot weben, e-dokumenter, søkespråk, sorteringer osv osv…

Våre betraktninger vil bli presentert for Biblioteksystemer.

En gjennomgang av Websøket: Hva fungerer, hva kan bli bedre, hva kan fjernes.

Viktig å ha fokus på brukeropplevelsen. Involver gjerne brukerne/ikke-bibliotekarer og be de komme med konkrete tilbakemeldinger på hva som er bra/ikke bra.

Webapp

Gruppeleder: Carl-August Bodenhagen – Skien bibliotek
Kristin Gravelsæter – Tysvær folkebibliotek
Randi Hausken – Bærum bibliotek
Marit Jensen – Skien bibliotek
Lillian Rushfeldt – Karmøy bibliotek
Odd Arne Jensen – Bibliotek-systemer

Oppgaver til Webapp

Hvilke erfaringer sitter vi med etter at Biblioteksystemer introduserte Webappen for nettbrett og smarttelefoner.

Hva mener vi om Webappen så langt?

Hvordan fungerer de løsningene som finnes i dag?

Hvilke løsninger / muligheter savnes pr. i dag?

 

RFID-Erfaring

Gruppeleder: Leif Hansen – Porsgrunn bibliotek
Kristin Flo – Arendal bibliotek
Astri Fygle – Bodø bibliotek
Rigmor Haug – Larvik bibliotek
Reidun Høiland – Farsund bibliotek
Grethe Johannessen – Hammerfest bibliotek
Tone Marthinsen – Lier bibliotek
Hilde Myrbråten Opaker – Nes bibliotek
Karen Helene Reisvaag – Lyngdal bibliotek
Anette Østad – Sandefjord bibliotek
Kirsten Moi Øvstedal – Flekkefjord bibliotek
Gunnar Monsen – Bibliotek-systemer

Oppgaver til RFID

*Gjennomføringen. Hvordan organisere innliming/aktivisering av brikkene, hvor starter vi, hvem gjør det, merking av de som er brikka, hvor setter vi  radiobrikker

*Radiobrikker i cd/dvd  – kraftigere enn de ordinære brikkene?

*Radiobrikker i lydbøker m.m. med flere cd’er *Andre hjelpemidler –  erfaring med brikkemaskinen Knut *Når starte utlån med radiobrikker – kjøre hybrid-løsning?

*RFID og alarmportal

*Erfaringer  med RFID i søkeprogrammet

 

Utlån/Fjernlån

Gruppeleder: Ragnhild Eggen – Bodø bibliotek
Paulo Bairos – Sørum bibliotek
Alice Liengen – Elverum bibliotek
Olga Linkevitch – Harstad bibliotek
Inger Bengstad Narmo – Ringsaker bibliotek
Dag Einar Steinnes – Fredrikstad bibliotek
Tone Syvertsen – Søgne bibliotek
Stine Bye Aarnes – Bærum bibliotek
Veslemøy Grinde – Bibliotek-systemer

Oppgaver til Utlån/Fjernlån

Tkutlån vs e-bøker
Hvilke funksjoner bør være til stede. Utfordringer?

Avbestillingsfunksjon
Helautomatisk avbestillingsfunksjon for hentemeldingene som sendes med SMS og e-post, slik at omløpshastigheten i ventelistene økes. Meldingen om avbestilling kan komme til henteavdeling pr e-post

Alternative løsninger for betaling av gebyr
Betaling med debet-kort. Bare purregebyr. Snart klar

Krav eldre enn 3 år
Skal slettes. Lage automatikk for dette

Manglende innhold
Tilbakelevering av for eksempel lydbøker hvor det mangler en CD
Forsinket innlevering for alle typer materiale

Innlån
Kopiering av poster. Mulig å få et kommentarfelt for «Bibliotekets egen kommentar» der kommentaren vises under «Melding» i utlån?

Meldingsfelt synlig i MappaMi
Biblioteket må få en rapport på forhånd for å kunne slette meldinger. Skal være klart fra 01. juli.

Sjekke låneropplysninger
For eksempel 2 ganger pr år, jfr nettbankene

Seriebestillinger
Kommer i websøk snart

Ny funksjonalitet
Lette brukernes forhold til utlån/innlevering? Selvbetjening? Gebyrhåndtering? Norgeslån?

Formidling/arrangementer
Kan funksjoner i utlånsmodulen/MappaMi utvikles for å understøtte dette behovet?

Andre ønsker/behov/krav?

 

 Skolebibliotek

Gruppeleder: Cathrine Govenius – Olsvik skolebibliotek 
Hilde Merete Gjessing – Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Astrid Heimen – Alta skolebibliotek
Berit Hilde Hjertø – Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Helga Nøtsund – Storetveit skole
Linda Ognøy – Bokn bibliotek
Laila Rene – Hordaland fylkesbibliotek
Vidar Ringstrøm – Bibliotek-systemer

Oppgaver til Skolebibliotek

Vi holder fast ved tradisjonen fra tidligere Brukermøter der vi har kommet med ønsker og Vidar har enten løst dem der og da for oss, eller tatt de med seg hjem og sett på om de lar seg innfri etter hvert.

Årets ønsker om endringer:

*Mulighet til å velge flere klasser av gangen ved utskrifter

F.eks.: Alle klassene på u-trinnet skal ha liste over lånte bøker, det blir veeeeeeeeeeeeldig mye klikking. Det hadde vært fint å kunne hake av ønskede klasser/grupper

* Ved skjønnlitterære emneord ønsker vi oss at linking videre gjelder selv emne-ordet, ikke «fortellinger»

* Kan det selvbetjente utlånet (elevutlånet) bli mer selvinstruerende?

Hva må til?

* «Vis alltid denne fanen»-funksjonen i Web-søket. Innstillinger?

*Fordeler ved bruk av MappaMi i skolen? Erfaringsutveksling

*Innstillinger for utskrifter, spes fra Kikkertsøket

Mye «luft» mellom kolonnene gjør at ikke alt kommer med om man ber om utskrift av liste over hvem som har lånt hvilket eksemplar, f.eks. Kan vi selv bestemme hvordan disse utskriftene skal se ut?

*Ønsker ellers fra (denne) gruppens medlemmer til Biblioteksystemer: