Sjekkliste 2017

April:

 • Kontakte fagutvalg, legge ut referater og halvårsrapporter på nettside             Ingrid
 • Kontakte valgkomite for å høre om alt er ok og få liste over valg 2017              Ingrid
 • Lage en årsmelding,  se på regnskap 2016                                                               Ingrid
 • Sende endelig deltakerliste til hotellet                                                                      Henriette
 • Melde endelig antall gjester til Losby, husk spesialmat                                        Ingrid
 • Legge ut deltakerliste, årsmelding, regnskap på nett                                            Ingrid
 • Oppdatere program når vi får mer detaljert innhold fra Bibliotek-systemer    Ingrid
 • Reservere bord på Casa Mia, påmeldinger
 • Ta kontakt med foredragsholdere litt før møtet                                          Ingrid /Henriette
 • Finne noen til å takk for maten på Losby ?

  8. mai

 • Kjøpe blomster til kultursjef, biblioteksjef, 2 foredragsholdere
 • Kjøpe noe til de som slutter i AU (Bjørn-Rune)
 • Kopiere program, deltakerliste, årsmelding, regnskap, valg 2017
 • Fordele møteledelse og oppgaver under møtet, lage en kjøreplan