Program

Tirsdag 14. mai

10.30-13.30 Registrering

12.00 -13.00 Lunsj Innsjekking

13.00 -13.15 Velkommen. Åpning av møtet ved Kultursjef Tor Helge Reinsnes Moen Praktisk informasjon v/Arbeidsutvalget

13.15-14.00 Morgendagens bibliotekar ved Niels Windfeld Lund, Professor i dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø

14.00 -14.15 Pause

14.15-15.00 Teknisk nytt fra bibliotekene:
Anne-Lena Westrum: Digital utvikling på Deichmanske bibliotek –
Aktive hyller og Bokanbefalinger

Anne-Trine Skjulhaug: bruk av nettbrett ved Fredrikstad bibliotek

15.00-15.15  Pause

15.15-16.00 Bibliotek-Systemer As:
– Siden sist – status, Ola Thori Kogstad
– Stjernekast og andre Bibliofil ID-baserte tjenester, Odd Arne Jensen

16.00-16.15  Pause m/kake

16.15-17.00 Bibliotek-Systemer As:
– eBokBib, Tore Morkemo

18.30 – 19.30 Mottakelse på Alta bibliotek

19.30 Buss fra Alta bibliotek til Sorrisniva

20.00 Festmiddag på Sorrisniva

 

Onsdag 15. mai

Frokost på hotellet

08.15 Omvisning i Nordlyskatedralen

09.15 -09.45 E-bøker i Norge sett fra forleggerståsted v/Kari Spjeldnæs, Forlagsdirektør
Aschehoug Litteratur, leder allmennbokutvalget i Forleggerforeningen

09.45-10.00 Pause med frukt

10.00 -11.00 Gruppearbeid

11.00 – 11.30
Presentasjon av Arbeidsutvalgets arbeid a) Årsmelding b) Regnskap c) Valg – presentasjon d) innmeldte saker Fagutvalgenes arbeid

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30-13.30 Bibliotek-Systemer As:
– Døgnåpne bibliotek, Gunnar Monsen
– ID-porten, Roger Niva
– Nettbetaling, Roger Niva

13.30-13.35 Takk for nå og vel hjem