Regnskap 2012 (AU)

Regnskap for AU 2012

INNTEKTER Beløp:
Kontingenter fra medlemmer  Kr.  57 100,00
Renteinntekter Kr.       616,69
Betaling fra deltakere/brukerm. Kr. 290 775,00
Brukermøtet sponsormidler Kr.  26 000,-
Sum: Kr. 374 491, 69

 

 

UTGIFTER Beløp:
Innkjøp til bruk i AU Kr.      1 098,75
Møter AU/reiseutgifter Kr.    16 048,35
Reiser/Deltakelse AU/Brukermøtet Kr.    31 472,00
Brukermøtet , hotellutgifter Kr.  277 522,00
Brukermøtet, honorarer/gaver KR.   28 004,00
Bankomkostninger KR.       668,90
Sum: Kr. 354 814,-