Buss

Informasjon til deg som har meldt deg på vår bussrute fra Flesland til Voss t/r;

Pris:
200,- for enkeltreise, 400 tur/retur.
Dette må betales kontant ved registrering på brukermøtet. Du skal altså ikke betale ombord i bussen, men vente til du registrerer deg på brukermøtet. Vi ber om at du har akkurat med penger, slik at vi slipper å veksle. Du vil få kvittering ved betaling.

Bussprisen er satt utifra reell kostnad på bussturen, fordelt på antallet passasjerer.

Rutetider:
Tirsdag 8. mai kl.10.00 fra Flesland, ankomst Voss ca 11.45
Onsdag 9. mai kl.15.15 fra Voss, ankomst Flesland ca 17.00

Busselskap: Tide buss
Bussen er merket med «Bibliofils brukermøte» og vil stå ved utgangen.
Representant for AU krysser av på navneliste ved ombordstigning.