2006: Bergen

Alle lenker går til Arbeidsutvalgets gamle nettsted, og åpnes i nytt vindu/ny fane.

Invitasjon

Dagsorden
Referat 11. mai
Referat 12. mai

Deltakere

Spørsmål til Bibliotek-Systemer AS.
Ingen saker til avstemning

Gruppearbeid:
Gruppeinndeling dag 1
Gruppeinndeling dag 2
Gruppeoppgaver ikke publisert
Referat fra gruppearbeidet dag 1
Referat fra gruppearbeidet dag 2