Referater

Møtereferater fra Fagutvalg for statistikk i perioden 2000 – 2011, fra arkiv:

04.05.2001:    Referat fra møte
22.11.2000:    Referat fra møte
22.08.2000:   Referat fra møte