2009: Arendal

Alle lenker går til Arbeidsutvalgets gamle nettsted, og åpnes i nytt vindu/ny fane.

Hovedtema: «Møte med brukerne»

Invitasjon

Dagsorden
Referat 12. mai
Referat 13. mai

Deltakere

Ingen spørsmål til Bibliotek-Systemer AS.
Ingen saker til avstemning

Gruppearbeid:
Gruppeinndeling
Gruppeoppgaver
Referat fra gruppearbeidet