Fagutvalgene

Bibliofilforeningen har 7 fagutvalg:

Katalog og innkjøp
Utlån
Søk
Periodika
Statistikk
Skolebibliotek
Brukertjenester