Saksliste til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Bibliofilforeningen 2019

Sted: Clarion hotell Stavanger

Dato og klokkeslett: 7. mai 2019 kl. 09.00

Saksliste

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Årsberetning 2018 – 2019  
 5. Regnskap 2018-2019  
 6. Valg:
  1. Valg av AU
  2. Valg av Valgkomite
  3. Valg av underskrivere av referatet 
 7. Innkomne saker