1988: Fornebu

Lenke til Porsgrunn biblioteks nettsted, åpnes i nytt vindu/ny fane.

Referat 19. oktober

Uredigert kopi av innholdet fra denne siden:

Referat fra brukermøte i Bibliofil 1988:2

Tid: 19.10.88
Sted: SAS Park Royal hotel, Fornebu

13 deltakere fra 7 bibliotek
Referent: Eirik Gaare

2. Programendringer.

Preben lovte at fra i dag skal det ikke foretas programendringer uten at de blir dokumentert samtidig. Nye programversjoner sendes ut automatisk når de er testet, med mail til root, lenket til systemansvarliges postkasse.

 

3.

Arvid mente at brukermøtene måtte bli mer formalisert, det måtte bli klart hvilken status de har, og hvordan vedtak der skulle forholde seg til kravspesifikasjonene til TrhBib som er kontraktfestet. TrhBib kommer med utspill om dette.

Det var også ønske om meldingstjeneste til brukerne, event. i form av et meldingsblad.

4. Erfaringer, ønsker.

Skriv fra TrhBib ble brukt som utgangspunkt for diskusjonen. (Vedlagt).

Katalog

Visning av ISBD-formatet i katalogiseringsrutinen ved ett tastetrykk er et sterkt ønske.

MARC-formatet. Det er en del forskjellig behandling, særlig av indikatorer fra bibliotek til bibliotek. Her er det for dårlig informasjon fra Bibliotek-Systemer.

Nytt, NORMARC. Det ble henstilt til å vente med å bruke nye NORMARC til det er endelig vedtatt, men det går an å registrere nye tager hvis en er 100% sikker på at de er riktige, og at det ikke kolliderer med noe i nåværende BIBLIOFIL-MARC.
Bibliotek-Systemer skriver brev til Bibliotektilsynet med forespørsel om når nytt NORMARC blir ferdig.

Siste utg. av BIBLIOFIL-MARC skal sendes til TrhBib og PorsBib, AskBib, HordBib, og RadBib.

Det må lages ei liste over tillatte koder ved katalogisering.

Ønske om at det skal utføres kontroll og gis hjelpetekster på det som legges inn i registreringsbildet i henhold til MARC-formatet.

Det var ønske om at markøren ble stående på linja etter autoritetssjekk.

Sjekk på F7 (flyttast) ved bruk av poster fra permanent fil ønskes.

Det må gå an å registrere data i felt 700 uten at delfelt e blir fylt ut.

Henvisningsapparatet skal omarbeides, men programfeilen som gir feilmelding: Kan ikke finne henvisn. forfatter skal endres omgående.

Bruk av gamle tittelnr: skal sjekkes.

Det skal utarbeides et standard felles reg.par for både skjønn og fag på bakgrunn av det PorsBib har laget.

HordBib har kan ikke bruke reg.par.skjnn. De må få nytt.

Environmentvariabler m/defaultverdier skal gås gjennom, særlig på Samkatalog.

Tilvekstlista: Ønske om valgmulighet på avdeling.

I visningsformatene og Tilvekstlista har tittelnummeret en alt for dominerende plass. Det må «gjemmes bort» nedi høyre hjørne av formatet.

For store datamengder i søkinga, f.eks. sp=nor skal være løst med 386-prosessor.

Søking

Trunkering: Bibliotek-Systemer ser på muligheten til å trunkere mer enn 20 termer. Ikke vis: «Tilsammen n treff» på siste søkesett.

Visning eller ikke av lånernavn i søkedelen. Uenighet. Lag begge muligheter.

Søking eller ikke på skjønnlitterære eo i pub.søk. Uenighet. Lag begge muligheter. De skal ikke vises i format 4.

Endringer i henhold til autoritetsregistre skal komme.

Emnegjenfinning
Tilpassing til Biblioteksentralens format. Arbeidet med det starter om 1-2 uker.

Tilvekst

Det skal utarbeides ny versjon av tilvekstmodulen. Bibliotekene deltar i arbeidet. Reserveringsmulighet av bøker i bestilling skal legges inn.

Menyer
Det skal lages nye forslag på grunnlag av TrhBib:t kommentarer. Disse sendes ut til høring.

 

4. Rutiner for utveksling av nyheter/informasjon tilrettelegges.

Felles el.post går gjennom Bibliotek-Systemer og videre ut derfra.

5. Utviklingslinjer.

  • Periodikakontroll: Det nedsettes ei gruppe som skal lage kravspesifikasjoner.
  • Manualer: Først skal nye funksjoner dokumenteres, dernest skal det lages nye manualer. Vi starter med Katalogisering.
  • MARC-formatet for musikalia arbeides med delvis før NORMARC er ferdig.
  • Bibliotek-Systemer skal teste bruk av vindusteknikk med mus på MacIntosh
  • Ny terminal: Bibliotek-Systemer tester nå en ny sort-hvit Wyse-terminal samme tastatur som Altos. Det var et ønske om å finne en mindre terminal til utlånsskrankene.
  • Bibliotek-Systemer skal prøve ut bruksområde og teknikk på CD-ROM.

6.Eventuelt.

Boken kommer-tjenesten: Bibliotek-Systemer undersøker hos Bibliotektilsynet og Datatilsynet om det er lovlig å lagre utlånsdata knyttet til lånerdata for dette formatet.

Bokbussløsning: Vi avventer TrhBib-testen som er satt i gang.

Oslo, 26.10.88.
EG