Program

Program Bibliofilforeningens brukermøte, 25. – 26. april Bergen

Tirsdag 25. aprilProgram 
1100-1200 Registrering på Thon Hotell Rosenkrantz
1200-1300 Lunsj  
1300-1330 Velkommen til møtet – praktisk info ved AU 
Offisiell åpning – Per Eide, avdelingsleder Årstadbibliotekene, Bergen Offentlige Bibliotek 
1330-1350 «Siden sist» Ola Thori Kogstad, daglig leder Bibliotek-Systemer As
1350-1400«Finn hyllerydder, nå i Bibliofil på web» Marie C. Eikeland (Bibliotek-Systemer As)
1400-1415 Pause 
1415-1425 «Søking i flere baser integrert i Bibliofil» Odd Arne Jensen (Bibliotek-Systemer As)
1425-1500«Selvbetjeningsløsninger: innleveringshylle, innlogging, automat m.m.» Jon Ivar Rykkelid, Gunnar Monsen, Monica Skybakmoen (Bibliotek-Systemer As)
1500-1515Pause
1515-1545 «SmartLib – Latskapen lenge leve!» Bjørn Tore Nyland
1545Pause med mat
1730 Felles avgang til Bergen Offentlige Bibliotek
1800-1830 Mottagelse og aperitif i Storsalen på Bergen Offentlige Bibliotek
Velkommen ved direktør Julie Andersland
Opplesing ved Eli Fossdal Vaage
1830-1945Presentasjon av Bærekraftslaben på BoB, ved Ingrid Stensnes Omvisning på huset for øvrig.
2000 Festmiddag på Bryggeloftet og Stuene
Onsdag 26. april Program 
0900-0940 «Tinging, nyhetsbrev og søke-/infoskjermer» Rune Bjørnerås (Bibliotek-Systemer As)
0940-1000«Bibliofil-labben: planer og idéer» Roger Niva (Bibliotek-Systemer As
1000-1030 Presentasjon av fagutvalgene: 
Fagutvalg for søk – Stine Steinsvik Bertnes 
Fagutvalg for katalog, innkjøp og periodika – Edith Irene Vevang 
Fagutvalg for utlån – Randi Landmark 
Fagutvalg for skolebibliotek – Helge Risvand 
1030-1100 Pause med utsjekk 
1100-1200 Årsmøte:
1. Valg av møteleder 
2. Valg av referent 
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen 
4. Godkjenning av innkalling 
5. Godkjenning av saksliste 
6. Årsberetning 2022-2023 v/Eva 
7. Regnskap 2021- 2022 v/Suzanne 
8. Valg v/Bjørn Rune 
9. Innkomne saker
1200-1300 Lunsj 
1300-1350«Livskvalitet, folkehelse og bibliotek –
Bibliotekenes betydning for sosial bærekraft i lokalsamfunnet» Øystein Stabell 
1350-1400Pause
1300-1445Workshop – Bibliotek-Systemer AS og skoleutvalget – parallellsesjon
1400-1445 «Tips og triks: hva er nytt i Bibliofil» Marie C.Eikeland (Bibliotek-Systemer As) Programposten blir strømmet live i Uglekassa.
1445-1500 Avslutning