Program

Program Bibliofilforeningens brukermøte, 25. – 26. april Bergen

Tirsdag 25. aprilProgram 
1100-1200 Registrering på Thon Hotell Rosenkrantz
1200-1300 Lunsj  
1300-1330 Velkommen til møtet – praktisk info ved AU 
Offisiell åpning – Biblioteksjef Julie Andersland, Bergen Offentlige Bibliotek 
1330-1400 TBA – Bibliotek-Systemer AS
1400-1415 Pause 
1415-1500 TBA – Bibliotek-systemer AS
1515-1545 «SmartLib – Latskapen lenge leve!» Bjørn Tore Nyland
1545Pause med mat
1730 Felles avgang til Bergen Offentlige Bibliotek
1800-1830 Mottagelse og aperitif i Storsalen på Bergen Offentlige Bibliotek
1830-1945Presentasjon av Bærekraftslaben på BoB, ved Ingrid Stensnes Omvisning på huset for øvrig.
2000 Festmiddag på Bryggeloftet og Stuene
Onsdag 26. april Program 
0900-1000 TBA – Bibliotek-systemer AS
1000-1030 Presentasjon av fagutvalgene: 
Fagutvalg for søk – Stine Steinsvik Bertnes 
Fagutvalg for katalog, innkjøp og periodika – Edith Irene Vevang 
Fagutvalg for utlån – Elisabeth Alnes 
Fagutvalg for skolebibliotek – Helge Risvand 
1030-1100 Pause med utsjekk 
1100-1200 Årsmøte:
1. Valg av møteleder 
2. Valg av referent 
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen 
4. Godkjenning av innkalling 
5. Godkjenning av saksliste 
6. Årsberetning 2022-2023 v/Eva 
7. Regnskap 2021- 2022 v/Suzanne 
8. Valg v/Bjørn Rune 
9. Innkomne saker
1200-1300 Lunsj 
1300-1400«Livskvalitet, folkehelse og bibliotek –
Bibliotekenes betydning for sosial bærekraft i lokalsamfunnet» Øystein Stabell 
1300-1445Workshop – Bibliotek-Systemer AS og skoleutvalget – parallellsesjon
1400-1445 TBA – Bibliotek-systemer AS
1445-1500 Avslutning