Regnskap 2011 (AU)

Regnskap for AU 2011

INNTEKTER Beløp:
Kontingenter fra medlemmer Kr.  51.900,00
Renteinntekter Kr.       316,10
Betaling fra deltakere/brukerm. Kr. 322.992,00
Sum: Kr. 375.208,10

 

 

UTGIFTER Beløp:
Administrativ EDB Kr.       639,33
Møter AU/reiseutgifter Kr.    3.130,03
Reiser/Deltakelse AU/Brukermøtet Kr.  42.160,00
Brukermøtet , hotellutgifter Kr. 338.315,00
Brukermøtet, honorarer/gaver KR.    1.859,50
Bankomkostninger KR.       613,50
Sum: Kr. 386.717,36