Program

NB! Vi gjør oppmerksom på at det har blitt noen små endringer i programmet. Døgnåpne Stavern filial ved Rigmor Haug flyttes til tirsdag 6. mai kl. 14.35 – 14:55. Etterpå drar vi til Vang bibliotek, for å se det et døgnåpent bibliotek i praksis. NB!

Tirsdag 6. mai

11.00 – 12.00 Registrering

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.20 Velkommen til Hamar. Åpning av møtet. Praktisk informasjon v/Arbeidsutvalget

13.20 – 14.20 Kommunikasjonsstrategier i bibliotek ved Ib Aarmo

14.20 – 14.35 Pause

14.35 – 14.55 Døgnåpne Stavern filial ved Rigmor Haug

14.55 – 16.30 Vi går til bussene, som kjører til Vang bibliotek.
Vi er en times tid på Vang bibliotek, hvor vi ser på
Døgnbiblioteket der. Det blir anledning til å spørre de
ansatte om løsningen. Spørsmål til den tekniske løsningen
kan Bibliotek-Systemer svare på.

ca. 16.30 Vi setter oss inn i bussene igjen og kjører tilbake til hotellet.

17.30 – 19.00 Mottakelse på Hamar bibliotek

19.00 Buss til Domkirkeodden

19.15 – Omvisning i Hamardomen

20.00 Festmiddag på Hamarstua

22.30 Buss tilbake

 

Onsdag 7. mai

Frokost på hotellet fra kl. 07.00.

09.00 – 09.15 God morgen med kulturelt innslag

09.15 – 09.35 Dataspill ved Trude Westby fra Gamebrarians

09.35 – 10.05 Siden sist, ved Ola Thori Kogstad, Bibliotek-Systemer AS

10.05 – 10.15 Pause

10.15 – 11.30 Gruppearbeid

11.30 – 12.00 Presentasjon av Arbeidsutvalgets arbeid a) Årsmelding b) Regnskap c) Valg – presentasjon d) innmeldte saker Fagutvalgenes arbeid

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 14.00: Bibliotek-Systemer presenterer og foredrar:
– 13:00 – 13:20 Ny klientplattform for Bibliofil, ved Roger Niva
– 13:20 – 13:40 Bibliofil og utlånssystem for e-medier, ved Tore Morkemo
– 13:40 – 13:50 Hyllerydder integrert i Bibliofil, ved Roger Niva
– 13:50 – 14:00 Sikkerhet i Bibliofil, Heartbleed og sikkerhetssjekk, ved Roger Niva

14.00 – 14.15 Pause

14.15 – 15.05 Bibliotek-Systemer presenterer og foredrar, forts.
– 14:15 – 14:45 Glemte(?) gullklumper, ved Reidar Bjerkseth
– 14:45 – 15:05 Fra Bibliotek-Systemers andre avdelinger: eBokBib, ved Tore Morkemo.

15.05 – 15.30 Takk for nå og vel hjem