Om Voss

Vil du finne ut mer om hva du kan gjøre på Voss, se nettsiden VisitVoss http://www.visitvoss.no/ Der finnes også mulighet for å laste ned hele Voss Guide

Kart over Voss sentrum, hentet fra Voss Guide: