Årsmelding 2017/2018

Årsmelding 2017/2018

Bibliofilforeningen.  Arbeidsutvalget (AU)

Etter valget på brukermøtet 2017 bestod arbeidsutvalget av følgende medlemmer: Elisabeth S. Jæger, Hammerfest bibliotek (leder), Heidi Gleden, Kongsberg bibliotek, Ingrid Østlyngen, Lørenskog bibliotek og Liv Randi Foss, Ålesund bibliotek.

Ingrid Østlyngen trakk seg fra sitt verv i  måned ? 2017. Varamedlem Magnus Andre Wandås, Ullensaker bibliotek, ble da innkalt for å være med i planleggingen og gjennomføringen av brukermøtet 2018.

Henriette Thoner fra Bibliotek-Systemer As har deltatt på møter og epostkorrespondanse. Hun har hatt ansvar for regnskap, påmeldinger, booking av hotell og ellers assistert AU.

Aktivitet:
Det har blitt avholdt tre møter i perioden,  ett på Gardermoen og to møter på skype. Tema på møtene har vært evaluering av brukermøtet på Lørenskog  og planlegging av årets brukermøte.

Kommunikasjon utenom møtene har i all hovedsak foregått på e-post.

Møtereferat og annen viktig informasjon er publisert på nettet.  Adressen er https://www.arbeidsutvalget.no med standard brukernavn og passord.

Fagutvalg:
Møtereferat og halvårsrapporter blir lagt ut på nettsidene.

Økonomi:
Brukerbibliotekene betaler for Bibliofilforeningens virksomhet.  Bibliotek-Systemer As fører regnskapet for Bibliofilforeningen og fakturerer bibliotekene. Brukermøtet skal helst være selvfinansierende.

I 2017 hadde AU et overskudd på kr 18873,27 . I begynnelsen av 2017  ble det tilbakebetalt et lån på kr 20 000 til Bibliotek-Systemer As.

For Bibliofilforeningen, AU
19.04.2018

Elisabeth Jæger