Fagutvalg for periodika

På brukermøtet i Narvik 29.9.21 ble det vedtatt at Fagutvalg for periodika innlemmes i katalog og innkjøp og blir hetende Fagutvalg for katalog, innkjøp og periodika

Halvårsrapporter
Møtereferater