Økonomi

Arbeidsutvalget legger frem sitt regnskap for brukermøtet hvert år.

Regnskap 2011