Årsmelding 2018/2019

Årsberetning 2018/2019

Bibliofilforeningen.  Arbeidsutvalget (AU)

Arbeidsutvalget har bestått av følgende medlemmer: Elisabeth S. Jæger, Hammerfest bibliotek (leder), Liv Randi Foss, Ålesund bibliotek, Magnus Andre Wandås, Ullensaker bibliotek og Anne Klovning, Stavanger bibliotek og kulturhus.

Henriette Thoner fra Bibliotek-Systemer As har deltatt på møter og epostkorrespondanse. Hun har hatt ansvar for regnskap, påmeldinger, booking av hotell og ellers assistert AU.

Aktivitet:
AU har avholdt ett møte på Sølvberget bibliotek og kulturhus og et møte på Skype. Møtene ble brukt til evaluering av brukermøtet i Ålesund og planlegging av årets brukermøte.

Utenom møtene har det foregått utstrakt kommunikasjon per e-post og telefon.

Møtereferat og annen viktig informasjon er publisert på nettet.  Adressen er https://www.arbeidsutvalget.no med standard brukernavn og passord.

Fagutvalg:
Møtereferat og halvårsrapporter blir lagt ut på nettsidene.

Økonomi:
Brukerbibliotekene betaler for Bibliofilforeningens virksomhet.  Bibliotek-Systemer As fører regnskapet for Bibliofilforeningen og fakturerer bibliotekene. Brukermøtet skal helst være selvfinansierende.

Bibliofilforeningen hadde i 2018 et overskudd på kr. 105.845 Nok. AU vil i 2019 jobbe for å få budsjettet i balanse slik at foreningen ikke sitter med så stor kapitalbeholdning.

For Bibliofilforeningen, AU
23.04.2019

Elisabeth S. Jæger