Fagutvalg for brukertjenester

Fagutvalget ble vedtatt lagt ned på brukermøtet i Alta 15.mai 2013