Program

Program Bibliofil brukermøte 10. – 11. mai 2022 

Tirsdag 10. maiProgram 
1100-1200 Registrering på Clarion Ernst Hotel 
1200-1300 Lunsj  
1300-1330 Velkommen til møtet – praktisk info ved AU 
Offisiell åpning – Biblioteksjef Anne Kristin Undlien, Kristiansand folkebibliotek 
1330-1400 «Siden sist», Bibliotek-Systemer ved Ola Thori Kogstad 
1400-1415 Pause 
1415-1515 «Kunstig intelligens. Hva er det og hva kan det brukes til i bibliotek» ved Morten Goodwin professor ved UiA 
1515-1600 Bibliotek-Systemer AS  
«Ny automat» – Gunnar Monsen og Rune Bjørnerås 
1515-1600Workshop – Bibliotek-Systemer AS og skoleutvalget – parallellsesjon
1600-1620 Pause
1620-1700 Presentasjon av fagutvalgene:
Fagutvalg for søk – Stine Steinsvik Bertnes
Fagutvalg for katalog, innkjøp og periodika – Edith Irene Vevang
Fagutvalg for utlån – David Øhre Andersen
Fagutvalg for skolebibliotek – Astrid Kristine Flagstad
1800-1900 Mottagelse Kristiansand folkebibliotek med omvisning og kulturelt innslag ved Kirsten Bråten Berg
1920 Buss til Mannskapsmessa 
2000 Festmiddag på Mannskapsmessa 
2300 Buss/gang tilbake til hotellet 
Onsdag 11. mai Program 
0900-0945 Bibliotek-Systemer AS 
«Anbudskonkurranser» – Ola Thori Kogstad 
«Kommunal innlogging / ADFS» – Roger Niva 
«Tinging» – Rune Bjørnerås 
0945-1030 «Samarbeid mellom Kristiansand folkebibliotek og skolene i Kristiansand kommune»  Adnan Agic – Kristiansand folkebibliotek 
1030-1100 Pause med utsjekk 
1100-1200 Årsmøte:
1. Valg av møteleder 
2. Valg av referent 
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen 
4. Godkjenning av innkalling 
5. Godkjenning av saksliste 
6. Årsberetning 2021-2022 v/Kristin 
7. Regnskap 2021- 2022 v/Suzanne 
8. Valg v/Bjørn Rune 
9. Innkomne saker – Ingen innkomne saker 

Her finner du regnskap og årsmelding.
1200-1300 Lunsj 
1300-1345 «Digin fra teori til praksis»  Trygve Kikut – Vestfold og Telemark fylkesbibliotek og Leon Bang Hetlevik – Agder fylkesbibliotek 
1345-1445 Bibliotek-Systemer AS 
«BIBFRAME og Bibliofil» – Roger Niva 
«Tips og triks i m2» – Marie Chetwynd Eikeland og Monica Skybakmoen 
1445-1500 Avslutning