Årsmelding 2012/2013

Årsmelding 2012/2013.

Bibliofilforeningen.  Arbeidsutvalget (AU)

Bibliofils Arbeidsutvalg (AU) har i perioden 2012/2013 bestått av:

Asbjørn Ramsøy, Voss bibliotek, leder Ingrid Østlyngen, Lørenskog bibliotek Anne Trine Skjulhaug, Fredrikstad bibliotek Stine Iren Ballovarre, Alta bibliotek

Varamedlemmer: Anne Lauritsen, Askøy folkebibliotek Sølvi Riise, Nordland fylkesbibliotek

Varamedlemmene har i perioden ikke vært innkalt til møtene.

Aktivitet:

Det har blitt avholdt to møter i perioden.  Første møte ble holdt i september 2012 på Lørenskog bibliotek.  Her ble brukermøtet på Voss evaluert, og planleggingen av brukermøtet  i Alta påbegynt.

Vårt andre møte ble avholdt  i Alta i januar 2013.  Dette var et todagers møte med planleggingen av brukermøtet 2013 som hovedtema.  På dag to hadde vi et kort møte via Skype med Bibliotek- Systemer AS.

De viktigste sakene AU har jobbet med i denne perioden har vært: -evaluering av brukermøtet 2012 på Voss (113 deltagere) -planlegging av brukermøtet 2013 i Alta (70 påmeldte deltagere)

Kommunikasjon utenom møtene har i all hovudsak foregått på e-post.

AU har egen pc som følger et av medlemmene.

Møtereferat og annen viktig informasjon er publisert på nettet.  Adressen er http:/www.arbeidsutvalget.no     med standard brukernavn og passord.

Det foreligger egne retningslinjer for AUs arbeid.  I tillegg har tidligere arbeidsutvalg utarbeidet sjekklister som vi har hatt stor nytte av i arbeidet med planleggingen av brukermøtet.

Fagutvalgenes møter:   

Søk: Et møte gjennomført.  Jobbet med flere småsaker som går på brukervennlighet i Websøk og tksøk.  Ingen store saker eller testkjøringer i perioden.

Utlån: Halvårsrapport ligger på AUs sider (28.11.12), nytt møte holdt 17. april

Katalog/innkjøp: Vårens møte ble holdt 22. april

Skole: Mindre aktivitet, jobber bl.a. med skjermbildet i elevutlånet

Periodika: Periodika-modulen fungerer, Biblioteksystemer kontaktes om problem oppstår

Statistikk: Ingen aktivitet

Brukertjenester: Ingen aktivitet, bør diskuteres om utvalget trenges, da dets mandat egentlig er ivaretatt i andre utvalg?

Utgifter til de fysiske møtene i fagutvalgene som Bibliotek-Systemer As kaller inn til, dekkes av Bibliotek-Systemer As.  Alle referat fra møter i fagutvalga er lagt ut på Arbeidsutvalgets nettsted.

Fagutvalgene skal sende rapport til AU to ganger per år, 1. desember og 1. mai. Disse publiseres på våre nettsider.

Økonomi:

Brukerbibliotekene betaler for AUs virksomhet.  Bibliotek-Systemer As fører regnskapet for AU og fakturerer bibliotekene.

Brukermøtet skal helst være selvfinansierende. I 2012 var det et planlagt underskudd på 20 223,- AU hadde per 1/1-2013 kr 101.537.07 på bok. På grunn av god økonomi i AU, og fordi det er lang reisevei for mange til årets møte, har vi også i 2013 valgt å redusere prisen på deltakeravgiften. Bibliotek-systemer AS har i tillegg betalt kr 300,- per deltaker for å bidra til at flest mulig melder seg på møtet.

For Bibliofilforeningen, AU

22.04.2013

Asbjørn Ramsøy
leder