2008: Tromsø

Alle lenker går til Arbeidsutvalgets gamle nettsted, og åpnes i nytt vindu/ny fane.

Invitasjon

Dagsorden
Referat 27. mai
Referat 28. mai

Deltakere

Ingen spørsmål til Bibliotek-Systemer AS.
Ingen saker til avstemning

Gruppearbeid:
Gruppeinndeling dag 1
Gruppeinndeling dag 2
Gruppeoppgaver
Referat fra gruppearbeidet dag 1
Referat fra gruppearbeidet dag 2

Bilder fra brukermøtet i Tromsø – Flickr