Fagutvalg for søk

E-post til alle medlemmer: sok@bibliofil.no

Fagutvalg for søk 2021/2022

Stine Steinsvik Bertnes, leder
stine.steinsvik.bertnes@stormen.no
Stormen bibliotek

Kjersti Slette
kjersti@porsgrunn.folkebibl.no

Porsgrunn bibliotek

Audhild Tjugen
audhild.tjugen@haugesund.kommune.no
Haugesund folkebibliotek

Mildrid Liasjø
mildrid.liasjo@trondheim.kommune.no
Trondheim folkebibliotek

Fra Bibliotek-Systemer As
Odd Arne Jensen
Roger Niva

Brukermøte 2005 bestemte at Katalog- og søkegruppa skulle omorganiseres. Katalog- og innkjøp ble slått sammen til eget utvalg, mens resten av katalog- og søkegruppa ble endret til Utvalget for Søk

Halvårsrapporter
Møtereferat