Fagutvalg for søk

E-post til alle medlemmer: sok@bibliofil.no

Fagutvalg for søk 2023/2024

Kjersti Slette, leder
kjersti@porsgrunn.folkebibl.no

Porsgrunn bibliotek

Simon Aleksander Govasli
simon.aleksander.govasli@tromso.kommune.no
Tromsø bibliotek og byarkiv

Audhild Tjugen
audhild.tjugen@haugesund.kommune.no
Haugesund folkebibliotek

Tove Jeanette Kittelsen
tove.jeanette.kittelsen@arendal.kommune.no
Arendal bibliotek

Fra Bibliotek-Systemer As
Odd Arne Jensen
Roger Niva

Brukermøte 2005 bestemte at Katalog- og søkegruppa skulle omorganiseres. Katalog- og innkjøp ble slått sammen til eget utvalg, mens resten av katalog- og søkegruppa ble endret til Utvalget for Søk

Halvårsrapporter
Møtereferat