Program

Tirsdag 7. Mai

11.00 – 12.00 Registrering
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.30 Åpning
13.30 – 14.20

Bibliotek-Systemer As

  • Kort introduksjon
  • Bibliofil på web
14.20 – 14.30 Pause
14.30 – 15.15 «Formidling på alle plattformer» og «Podcast i biblioteket» v/ Åsmund Ådnøy, Sølvberget bibliotek og kulturhus
15.15 – 15.30 Pause
15.30 – 16.00 «Makerspace og digitalt studio» v/ Rebekka Hennum, Sølvberget bibliotek og kulturhus
16.00 – 16.30 «Nasjonalbibliotekets digitale samlinger ut til publikum» v/ Trond Myklebust, Nasjonalbiblioteket
16.30 Matbit på hotellet
18.00 Mottakelse og lett servering på Sølvberget bibliotek og kulturhus
18.45 Felles avreise til Strandhuset
19.30 Festmiddag på Strandhuset
23.00 Felles avreise tilbake til hotellet

Onsdag 8. Mai

09.00 – 09.30 Årsmøte og valg
09.30 – 10.00

Bibliotek-Systemer As

  • Siden sist
  • Marc21 og RDA
10.00 – 10.15 Pause
10.15 – 11.00 «Tettere samarbeid mellom folke- og skolebibliotek» v/ Line Hansen Hjellup, Spangereid skole
11.00 – 11.15 Pause
11.15 – 12.00

Parallelle sesjoner m/ Bibliotek-Systemer As

  • Teknisk avdeling presenterer nyheter og erfaringer
  • Skole. Bibliofil på web for skolen
12.00 – 12.15 Pause
12.15 – 13.15

Bibliotek-Systemer As

  • Storbybibliotekene v/ Mildrid Liasjø
  • Mer Bibliofil på web
13.15 – 14.00 Lunsj / vel hjem