Til AU's hovedside

 

Brukermøte 2010
Asker, 4. og 5. mai

Program

Til Biblioteksystemer AS hjemmeside
Tirsdag 4. mai
Innsjekking på Scandic Asker
11.00 -12.00 Deltakerregistrering på konferansehotellet Scandic Asker
 
12.00 -13.00 Lunsj på på Scandic Asker: "En grønnere hverdag"

 

13.00 -13.20 Velkommen
v/Tor Kristian Østeby, lokalpolitiker og Askerentusiast
Åpning, praktisk informasjon fra Arbeidsutvalget
 
13.20 -14.05 Ekstern foreleser:
"Fra Gutenberg via Google til - Biblioteket i Babel? En statusrapport om digitale leseløsninger"
v/informasjonssjef Bjarne Buset Gyldendal Norsk Forlag

 

14.05 -14.20 Pause med kaffe og snacks
 
14.20 -15.05 Nytt fra bibliotekene
"Årets bibliotek, Asker bibliotek, presenterer seg" v/Rannveig Kvanum og Frid Feyling
"NLBs planer for nettbasert distribusjon av digitalt innhold", v/Arne Kyrkjebø, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
"Min vei". Anelinde Aase Løver og Kristin Byatt, Det flerspråklige bibliotek, informerer om norskkurset

 

15.05 -16.05

Bibliotek-Systemer As. 
Presentasjon av ansatte v/Torkel Hasle
"Rikets tilstand  og noen ord om e-bøker og det tekniske utfordringene som ligger her" v/Torkel Hasle.
"RFID-gjennombrudd i 2009. Teknologi og praktiske anvendelser og erfaringer" v/Gunnar Monsen og Vidar Ringstrøm. Også en presentasjon av Ann Kunish, Musikkavdelingen i Deichmanske bibliotek: "Erfaringer med RFID på Deichman" 
 

De som har meldt seg på gruppearbeid "Skolebibliotek" går kl.16.05 til Solvang ungdomsskole

 

16.05 -16.20 Pause med snacks

 

16.20 -17.50 Praktisk informasjon

Gruppearbeid:
- Skolebibliotek Besøk m/omvisning og gruppearbeid på Solvang ungdomsskole
- Katalog/Innkjøp
- Brukertjenester (hvordan få fagutvalg forbrukertjenester til å fungere, utvalgets mandat og rolle)
- Websøk/Norgeslån
- "Luftlån" / ikke-fysiske medier
- Utlån/fjernlån/depotlån
- Markedsføring av bibliotekets tjenester
- Portaler. Erfaringsutveksling og tips til nye brukere

19.00 -20.15 Mottakelse på Asker bibliotek
20.30 -  Festmiddag på Scandic Asker
Meny:
Chili med pesto marinert mozarella og sherry tomat
Ytrefilet av lam gratinert med valnøtter, serveres med asparges, ovnsstekt potet og rødvinsaus
Creme Catalan
Vin, øl, mineralvann og kaffe

 

Onsdag 5. mai
Frokost på hotellet
 
09.00 -09.15 Velkommen til dag 2: Praktisk informasjon.

Kulturelt innslag ved Asker kulturskole
 

09.15 -10.15

Presentasjon av Arbeidsutvalgets arbeid
a) Årsmelding
b) Regnskap

Valg v/Knut Hellum,  leder av valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling

Bibliotek-Systemer AS informerer (ingen spørsmål til Bibliotek-systemer AS er meldt inn, heller ingen saker til avstemning):
Depotløsningen v/Tore Morkemo
 

10.15 -10.30 Pause med kaffe og snacks
 
10.30 -12.00

"Luftlån" / ikke-fysiske medier
Brukernes møte med digitalt utlån av ebøker, musikk, film og spill?". Hvordan kan biblioteka møte lånernes forventinger når digitale lån kommer? Hva bør lånerne kunne forvente seg av biblioteka, og hvordan skal vi klare å gi de dette?  

"Utlån av digitale dokument i bibliotek, om BS Weblån" v/Kjartan Vevle
"E-lånsprosjektet til Buskerud fylkesbibliotek" v/Dag Erlend Lohne Mohn. Se også prosjektbloggen
"Bibliotekets rolle i en digital overflodsverden" v/Thomas Gramstad, EFN (Elektronisk forpost Norge)

 

12.00 -13.00 Lunsj: "En grønnere hverdag"

 

13.00 -14.00 Bibliotek-Systemer AS:
"Norgeslån, Hva, hvorfra og hvorhen!" v/Vidar Ringstrøm
"E-bøker integrert i Bibliofil" v/Ola Kogstad

 

14.00 -14.10 Pause med snacks
 
14.10 -14.50 Bibliotek-Systemer AS:
Bibliofil ID v/Roger Niva og Odd Arne Jensen

 

14.50-15.00 Takk for nå og vel hjem

Håper at dere tar dere tid til å fylle ut evalueringsskjemaet
 

 

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 01.06.2010 av arbutvalg@bibsyst.no