Invitasjon

Det har blitt 2024 og vi er kommet til den tiden da vi begynner å se frem til å invitere Bibliofil-bibliotekene i det ganske land til vårt faste, årlige treff. Årets Brukermøte er lagt til Mo i Rana, og går av stabelen tirsdag 7. mai og onsdag 8. mai. Bibliotek-Systemer tilbyr også kursing av brukere i Bibliofil, mandag 6. mai.

Mo i Rana er, som vi alle vet, en av de store bibliotekbyene i landet, med folkebibliotek på kommunalt nivå, halve fylkesbiblioteket for Nordland og ikke minst en vital og stor del av Nasjonalbiblioteket. Sistnevnte er vertsskapsbibliotek for møtet. 

I og med at vi skal samles på et sted med så tett kompetanse på feltet, har vi i arbeidsutvalget gleden av å invitere til en NB-spesial av et Brukermøte. Det betyr at programmet består av fagfolk og prosjekter fra Nasjonalbiblioteket. Vi legger opp til et program spekket av interessante foredrag, presentasjoner og, ikke minst, omvisning på Nasjonalbiblioteket. Alt altså med utgangspunkt i Nasjonalbibliotekets avdelinger på Mo. I tillegg til NB-programmet består møtet av nyheter og informasjon fra Bibliotek-Systemer, Bibliofilforeningens årsmøte, presentasjon av fagutvalgene og selvfølgelig festmiddag. 

Mo i Rana er for mange kjent som jernverksbyen. Gruvedrift, utvinning og foredling av jernmalm, og dessuten produksjon av koks, har gjort byen til en viktig del av norsk industrihistorie. Det var også tungindustrien som var hovedgrunnen for befolkningsveksten i etterkant av andre verdenskrig, som på mange måter la grunnlaget for byen slik den ligger der i dag. Men stedet var også et handelssentrum, med røtter mye lengre bak i historien. I 1989 opprettet Nasjonalbiblioteket de første avdelingene i Mo i Rana, da med omkring 30 ansatte. I dag er NB organisert etter funksjon, og ikke geografi, men antall ansatte som går på jobb for NB på Mo teller ca. 300.

Noen av de viktige og særegne arbeidsoppgavene Nasjonalbibliotekets ansatte på Mo har, er å drifte Depotbiblioteket, med tilvekst og utlån til alle oss andre, bevare medier i sikringsmagasin og digitalisere og drifte et tilsvarende digitalt sikringsmagasin. NB i Rana har i tillegg ansvar for mottak av pliktavlevert materiale, både fysisk og digitalt. NB har også et pågående massedigitaliseringsprogram, og det aller meste av digitaliseringen foregår på Mo. Vi i arbeidsutvalget gleder oss til å bli bedre kjent med vertsskapsbiblioteket og deres arbeid.

Møtet, og det foregående kurset, vil avholdes på Mo i Ranas tradisjonsrike Scandic Meyergården Hotell. Meyergården var overnattingssted så tidlig som 1890, da det ble grunnlagt som et herberge, før det i 1928 gikk over til å være hotell. Det har vært en del av Scandic siden 2014. 

Tirsdag kveld samles vi på Brasserie 8622 for festmiddag. Med åpning i september 2023 er det Mo i Ranas nyeste tilskudd for “fine dining”. Vi gleder oss!

Mandag ettermiddag arrangerer Bibliotek-Systemer kurset “Ukjente skatter i Bibliofil”. Uglene fra Uglekassa har fanget både hummer og kanari, og tenker å dra opp både det ene og det andre fra kassa gjennom fire timer. Vi ser på de litt mer spesielle og skjulte funksjonene i Bibliofil, og kanskje er det nettopp dette som kan gjøre deg mer effektiv i hverdagen? Vi skjeler til innkommende ønsker og problemer som har vært meldt inn siste år, samt at vi tar høyde for innkommende spørsmål. Alle som melder seg på, mottar en e-post i forkant hvor de kan ønske seg noe vi skal besvare, vise eller snakke om. Tirsdag formiddag, før lunsj, blir det dessuten avholdt en samling for skolebibliotek i regi av Skoleutvalget, hvor de som deltar på Brukermøte og som jobber i skolebibliotek kan drøfte aktuelle problemstillinger og få tips til gode funksjoner i Bibliofil.

Å reise til Mo gjøres som regel enten med fly, tog eller en kombinasjon av disse. Antall flighter til Mo i Rana lufthavn, Røssvoll, er ikke så mange, da flyplassen er en del av kortbanenettet som ikke tar imot større fly. Skulle flyene til Mo være utsolgt er det mulig å fly både til Bodø og Trondheim, og da kombinere med toget. Togturene tar henholdsvis 3t15 min (fra Bodø) og 6t45 min.

Meld deg på brukermøtet her: Brukermøte 2024: påmelding
Påmeldingsfrist 12.mars!