Gruppearbeid

Gruppearbeidet på årets brukermøte består i å utveksle erfaringer og snakke om videreutviklingsønsker på de respektive feltene.

NB! Gruppa Skolebibliotek skal, etter ønske fra deltakerne, likevel ha gruppearbeid. «Studietur» til Ajer ungdomsskole utgår.

Det er 8 grupper:

1. Løsning for publikums-pcer
2. Katalog
3. Søk
4. Utlån
5. Websøk/Mappami
6. Webbaserte tjenester 1
7. Webbaserte tjenester 2
8. Skolebibliotek

Gruppeleder er ansvarlig for at det skrives referat fra arbeidet. Referatet sendes inn til AU (arbutvalg@bibliofil.no) senest 14 dager etter brukermøtet, og vil bli publisert på nettsidene.