Referater

Møtereferater fra Fagutvalg for periodika i perioden 2000 – 2011, fra arkiv:

06.04.2006:   Referat fra møte
25.04.2005:    Referat fra møte
28.06.2000:   Referat fra møte