Gruppearbeid

Det er 8 grupper som skal jobbe med gruppeoppgaver innen følgende tema

1. Utlån/fjernlån
2. Websøk/Mappami
3. Websøk/Mappami
4. Skolebibliotek
5. RFID – erfaringer
6. Morgendagens bibliotekbruker
7. Morgendagens bibliotekbruker
8. Morgendagens bibliotekbruker

Gruppeleder er ansvarlig for at det skrives referat fra arbeidet. Referatet sendes inn til AU (arbutvalg@bibliofil.no) senest 14 dager etter brukermøtet, og vil bli publisert på nettsidene.

Gruppeinndeling og oppgaver