Halvårsrapporter

FAGUTVALG FOR SKOLEBIBLIOTEK – RAPPORT våren 2012

Det har også dette halvåret vært forholdsvis liten aktivitet i utvalget – leder har sendt ut et par brev, som ikke førte til større aktivitet, dessverre.

«Bergens-avdelingen» i utvalget har brukt en del tid på å samle ønsker og idéer fra skolebibliotekarene i Bergen, disse ble så systematisert og bragt videre til Biblioteksystemer på litt forskjellige måter:

Noen ønsker ble sendt til Biblioteksystemer raskt etter at de var kommet utvalget for øret, andre ble tatt med og brukt under gruppearbeidet på Voss i mai.

Vi ønsker oss en diskusjon om hva vil forventer og hva vi kan forvente av fagutvalget i tiden som kommer

 Cathrine Govenius

Olsvik skolebibliotek, Bergen

 

FAGUTVALG FOR SKOLEBIBLIOTEK – RAPPORT Høst 2011

Det har vært liten, nesten ingen, aktivitet i utvalget for skolebibliotek

Cathrine Govenius

FAGUTVALG FOR SKOLEBIBLIOTEK – RAPPORT VÅR 2011

ingen rapport

 

Arkiv:

Halvårsrapporter fra alle fagutvalg fra perioden 2005 – 2011 finnes i vårt arkiv over de gamle nettidene til AU.
Direkte lenke til halvårsrapporter 2005 – 2011 (åpnes i nytt vindu)