Mandat

Fagutvalge for brukertjenester, mandat

(vedtatt på brukermøtet på Lillehammer 3. mai 2011)

Utvalget skal ha fokus på de tjenester som er synlige for bibliotekenes brukere. Dette omfatter ferdige sluttbrukertjenester som leveres av Bibliotek-Systemer og grunnlaget for at andre tjenester kan bygges på bibliotekenes egne katalogdata.

Utvalget skal bidra til å teste nye brukertjenester og være pådriver for brukertesting i en profesjonell ramme.

Utvalget skal fokusere på innovasjon, strategisk tenkning og videreutvikling av sluttbrukertjenestene i Bibliofil.

Utvalget skal ha en rådgivende funksjon for hva som bør prioriteres av utvikling sett i et sluttbrukerperspektiv og være pådriver for brukerinvolvering i en profesjonell ramme.

Utvalget skal samarbeide med andre fagutvalg der dette er naturlig. Dette gjelder særlig fagutvalg for søk i forhold til websøket. Utvalgets representanter fra andre fagutvalg har et særskilt ansvar for å legge til rette for dette.