Saksliste til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Bibliofilforeningen 2023

Sted: Thon Hotell Rosenkrantz

Dato og klokkeslett: 26. april 2023 kl. 11.00

Saksliste

1.      Valg av møteleder
2.      Valg av referent
3.      Godkjenning av innkalling
4.      Godkjenning av saksliste
5.      Årsberetning 2022-2023
6.      Regnskap 2022
7.      Valg
8.      Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes styret på epost: arbutvalget@bibliofil.no innen den 12.4.23.