Referater

Møtereferater fra Fagutvalg for skolebibliotek i perioden 2005 – 2011, fra arkiv:

25. 10 2021   Møte i fagutvalget
17.11.2008:   Møte i fagutvalget
15.04.2006:  Møte i fagutvalget
16.03.2005:  Møte i fagutvalget