Fagutvalg for utlån

E-post til alle medlemmer: utlaan@bibliofil.no

Fagutvalg for utlån 2022/2023

Elisabeth Alnes, leder
elisabeth.alnes@eidsvoll.kommune.no
Eidsvoll bibliotek

Randi Landmark
randi.landmark@ringerike.kommune.no
Ringerike bibliotek

Olaf Moriarty Solstrand
olaf.solstrand@baerum.kommune.no
Bærum bibliotek

Ragnhild Merete Kløften
ragnhild.kloften@nrk.no
NRK Researchsenteret

Fra Bibliotek-Systemer As
Tore Morkemo

Halvårsrapporter
Møtereferat