Gruppeinndeling og oppgaver

Websøk/MappaMi gruppe 1

(11 deltakere)
Gruppeleder: Ole Kristian Rype

Paulo Bairos
Erik Evenrud
Liv Randi Foss
Elisabeth Gran
Randi Hausken
Gunvor Kvitnes
Målfrid Lille
Lisbeth Hanstad Lundby
Mari Helga Helgetveit
Anders Mongstad

Websøk/MappaMi gruppe 2

(10 deltakere)
Gruppeleder: Marit Jensen

Kristine Mesgrahl
Kari Mestad
Linda Ognøy
Bjørg Rasmussen
Merete Skeie
Aina Bente J. Strand
Kirsten Moi Øvstedal
Karen H. Reisvaag
Beatrice Tessmer

Oppgaver til Websøk/MappaMi:

Webappen:

Hvilke erfaringer sitter vi med etter at Biblioteksystemer introduserte Webappen for nettbrett og smarttelefoner.
Stikkord:
Hva liker vi
Hva liker vi ikke
Hva sier brukerne
Markedsføring?
Testing – implementering – veien videre

Norgeslån:

Vi tar opp et tilbakevennende tema, nemlig Norgeslån.

Det flommer over av Lånerinitierte Innlån. Finnes det GODE forslag på å begrense/kontrollere det noe, uten at det går ut over vår lovpålagte oppgave? Tenker da spesielt forhold rundt transport, organisering og belastning på de ansatte.

Stikkord:
Reserveringer: bør man kunne stå på venteliste KUN på hjemstedsbibliotek?
Max antall LII-bestillinger pr låner?
Automatisk beskjed til låner dersom noe som er bestilt på LII ikke blir hentet? En advarsel?
Kreative forslag – brainstorming…

Websøk/TkSøk:

Idedugnad innad i gruppen. Ta med mange tanker om hvordan vi kan gjøre tjenestene enda bedre. Ikke glem tkSøket, f.eks: – kan det gjøres mer dynamisk overfor tkUtlån, websøk og webben.

Alle forslag vil bli presentert Biblioteksystemer etter brukermøtet.

Morgendagens bibliotektjenester gruppe 1

(11 deltakere)
Gruppeleder : Carl-August Bodenhagen

Anne Mette Andersen
Randi N. Berg
Steffan Bjørkås
Heidi Bringsli
Ellinor Brænd
Bjørg Kristin Helland Bø
Bente Dahl
Brit Karen Einang
Eirik Gaare
Kristin Kleppo Grøndalen

Morgendagens bibliotektjenester gruppe 2

(10 deltakere)
Gruppeleder: Cecilie Weinholdt

Kristin Flo
Any Tordis Heggebø
Reidun Høiland
Tor Magnus Jonassen
May Britt Josten
Roar Nygård
Irene Nørberg
Turid Skimmeland
Anja Angelskår Mjelde

Morgendagens bibliotektjenester gruppe 3

(10 deltakere)
Gruppeleder: Monica Skybakmoen

Anne Trine Skjulhaug
Per Ivar Somby
Øyvind Storstein
Jorun Systad
Tone Syvertsen
Marit Vatle
Eva Ø. Wenstad
Anett Østad
Anne-Cecilie Winger

Oppgaver til Morgendagens bibliotektjenester:

Ta utgangspunkt i foredraget fra tirsdag: «Hvem er morgendagens bibliotekbruker?» ved Kristian Singstad Pålshaugen

Se bort i fra tekniske eller markedsmessige begrensninger (som ved lån av eBøker), og
tørr å tenke hvordan en ideell fremtid kan se ut:

– Hvordan kan et fremtidsbibliotek helt uten fysiske bøker se ut? Hva inneholder det, hvordan er opplevelsen for publikum?
– Hvordan kan et bibliotek i fremtiden være noe man bringer med seg? For eksempel på mobil, nettbrett hjemme i stua? Hvordan kan bibliotekets rolle og kompetanse tas ut i en slik sammenheng?
– Hvordan kan bibliotek få en sterkere funksjon i lokalmiljøet i den digitale hverdagen?
– Hva med Bibliofil i et slik fremtidsbibliotek?

Forslag til gjennomføring av diskusjonene:
Gruppene deler seg opp i f.eks. 3 + 3 + 4. Hvert bord diskuterer så problemstillingene, og etter en viss tid roterer man og finner et nytt bord, mens en person blir igjen. Denne gir de nyankomne en innføring i hva man har diskutert, og de «nyankomne» fyller inn med sine
tanker, og kanskje ideer de har hatt fra sin forrige diskusjon. Så kan man rotere en tredje gang, og at gruppen da lager et enkelt referat. Bruk gjerne flipboard med illustrasjoner, tekst, historiefortelling eller bare beskrivelse, etter hva som føles riktigst.

Utlån/Fjernlån

( 20 deltakere)
Gruppeleder: Ola Sørlie

Stine Bye Aarnes
Finn Andersen
Anita Bunes
Anne-Karin Edvardsen
Helene Gjertsen
Vegard Gundersen
Lotte Halstensen
Margaretha Halvorsen
Merete Kløften
Olga Linkevitch
Inger Benningstad Narmo
Hilde Myrbråten Opaker
Lillian E. Rushfeldt
Elisabeth Engeberg Sæle
Lillian Westli
Hanne Blien
Ingrid Stavran
Sidsel Reierstad
Kristin Sætre

Oppgaver til Utlån/fjernlån:

Gjennomgang av nye funksjoner i utlånsmodulen og erfaringsutveksling og tips når det gjelder de nye funksjonene.

http://bibliofil.no/kundeinfo/dokumentasjon/web/tkutl/nytt2012.html

RFID-erfaring

(13 deltakere)
Gruppeleder: Leif Hansen

Finn Andersen
Marianne Bakketun
Liv Aase Birkenes
Ragnhild Eggen
Astrid Fygel
Tiiu Høvik
Bjørn Rune Kristmoen
Tone Marthinsen
Bjørn Tore Nyland
Hege Marie N. Paulsen
Eirik O. Ystad
Anne Lauritsen

Oppgaver til RFID:

– Gjennomføringen. Hvordan organisere innliming/aktivisering av bruikkene, hvor starter vi, hvem gjør det, merking av de som er brikka, hvor sette radiobrikker
– Radiobrikker i cd/dvd  – kraftigere enn de ordinære brikkene?
– Radiobrikker i lydbøker m.m. med flere cd’er
– Andre hjelpemidler –  erfaring med prikkemaskinen Knut
– Når starte utlån med radiobrikker – kjøre hybrid-løsning?

Skolebibliotek

(11 deltakere)
Gruppeleder: Cathrine Govenius

Joep Aarts
Geir Barsnes
Bara Bjørgvinsdottir
Bernt Lage Breivoll
Barbro Helene Mandelid
Laila Rene
Hilde Sætre
Eldrid Nicolaysen Sørnes
Berit Torgrimsen
Helga-Marie Nøtsund

Oppgaver til Skolebibliotek:

Vi likte godt, og fikk gode tilbakemeldinger på, formen gruppearbeidet for skolebibliotek hadde på Lillehammer i fjor. Vi har derfor valgt noenlunde samme mal på årets arbeid.

Vi tenker oss litt informasjon først, deretter utveksling av ønsker og ideer.

En god nyhet for mange; etter mailutveksling i lange tider, mellom undertegnede (og kanskje flere?) og Tertit Knudsen ved Nasjonalbiblioteket; utlån av lærebøker er nå med i den årlige statistikken!

En dårlig «nyhet»; samarbeidet med itslearning har strandet. I hvert fall foreløpig… Vi ønsker at arbeidet overfor itslearning fortsetter, med tanke på å komme fram til en brukervennlig løsning for elevene.

Ønsker om endringer:
Layout på skjermbildet i det selvbetjente utlånet – Dette er vanskelig å forstå for mange lånere, spes de helt unge og de minoritetsspråklige. Kan det gjøres noe med det?
Forslag: Utlånsbildet: Bytte ut «ordet» Lnr til Kort (eller Navn/PIN-kode, for de som bruker det)

Bytte ut Strekkode med Bok

Farge på ««Avslutt låner»-knappen» (rød?)

Innleveringsbildet: Bytte ut ordet Strekkode med Bok

Farge på begge fanekortene samtidig (også det ikke-aktive); f.eks. grønt for utlån, blått for innlevering

Web-søk og emneord i streng – I strenger som 692$afedre$xfortellinger er fortellinger linket videre, ikke fedre, som jo ville være det logiske og interessante… På noen skoler er dette endret; kan vi på skolebibliotekene i Bergen, i hvert fall, få en samkjøring her, slik at $a linkes videre, uansett lengde på ordet? Bergen offentlige Bibliotek, som vi ofte henter katalogdata fra, bruker hyppig formen $aemneord$xfortellinger (ev skjønnlitteratur)

Samsøk – Skolebibliotekarene ønsker å definere sin egen region. Hvor langt har vi kommet i denne prosessen?

Autoritetsregister – egendefinert – på 090$a ved kategorisering?

Statistikk – mange ønsker seg muligheten til å ta ut statistikk pr gruppe/klasse, slik vi hadde tidligere. Lar dette seg gjeninnføre?

Ukentlige rapporter – oversikt som forholder seg til skoleåret, i tillegg til den som forholder seg til kalenderåret (rootmeldinger mandag morgen).

Disse meldingene kan være vanskelige å lese, kan det endres? Kolonner og rader er litt hultertilbulter…

Materialbetegnelse – levende bok (cd til bruk på pc, til å laste ned på telefon, lesebrett o.l.) Lydbok med bilder.

Skolejobber – liste over utlånte bøker pr gruppe/klasse, «hjelpelinja» tar for stor plass. Innstillingsmuligheter? (Innsendt fra Fjellsdalen skole i Bergen)

Skolejobber – ved utskrift av klassevise purringer/oversikt over utlånte bøker o.l. ønskes en mulighet til å velge flere klasser av gangen. Det hadde vært fint å kunne hake av f.eks. alle eller noen av klassene på 10.trinn, uten å måtte «gå helt ut» mellom hver klasse, slik vi må nå.

Søkbar «Les e-bok» i egen base?

Selvbetjent utlån/Innlevering av reserverte bøker – navn på den låneren som har reservert boka kommer opp på skjermen. Vi ønsker oss melding om at boka er reservert og må legges til side / gis til skolebibliotekar, men ikke at navn på låner vises på skjerm i selvbetjent utlån.

I listen som kommer hver morgen med oversikt over ledige, reserverte bøker er lånerens lånenummer oppgitt. Dette gir et merarbeid når skolebibliotekar skal spore opp låneren. Ber om å få med lånerens navn og klasse/gruppe.

Katalog – to nye fanekort i katalogens søkebilde: Deichmann og (egendefinert) Samsøk, ev mulighet til selv å legge til andre enn den nåværende eksterne basen (som for oss i Bergen betyr Dugnadsbasen og Bergen Offentlige Bibliotek)

MappaMi – en kontaktlærer har gjerne oversikt over flere lånere. Under Mine lån ønskes mulighet til å sortere på låner, på tittel, på forfatter osv. Slik vi har det i dag kan elever gi sin kontaktlærer innsynsrett i sine lån. Kontaktlærer må deretter koble hver enkelt elev på. Ber om at kontaktlærer får valg om å koble samtlige på i en operasjon, men også at vedkommende kan hake av de som skal kobles på (i en operasjon). På oversikten er det greit å kunne få en samlet oversikt over de som har lån som har forfalt. Ønsker å få muligheten til å kunne hake av de lånene som skal fornyes for elevene (i en operasjon).

Bruk av MappaMi på mellomtrinnet:

Kan MappaMi tilpasses bedre til skolebruk? Kan skolebibliotekar f.eks. i Gruppeadministrasjon melde alle elevene i en klasse/gruppe inn i kontaktlærers MappaMi slik at kontaktlærer automatisk får innsyn? Da vil barnetrinnet kunne bruke MappaMi som et hjelpemiddel til å administrere sitt bruk av skolebiblioteket. Uten en slik valgmulighet kan skolene ikke bruke MappaMi på småtrinnet og på mellomtrinnet blir det tungvint. Vil spare skolene for betydelige kostnader og papirbruk. Miljøgevinst!

Bára deler kanskje også litt av erfaringene sine når det gjelder bruk av MappaMi i ungdomsskolen?

Andre ideer/forslag/ønsker: