2013: Alta

Brukermøtet 2013 holdes i Alta 14. og 15. mai.