Gruppearbeid

Gruppearbeid

Det er 8 grupper som skal jobbe med gruppeoppgaver innen følgende tema

1. eBokBib
2. Katalog/Innkjøp
3. Websøk/Mappami
4. Webapp
5. RFID – erfaringer
6. Utlån/Fjernlån
7. Skolebibliotek

Gruppeleder er ansvarlig for at det skrives referat fra arbeidet. Referatet sendes inn til AU (arbutvalg@bibliofil.no) senest 14 dager etter brukermøtet, og vil bli publisert på nettsidene.

Gruppeinndeling og oppgaver