Fagutvalg for statistikk

På årsmøtet i Narvik 29.9.21 ble det vedtatt at Fagutvalg for statistikk legges ned. Spørsmål om statistikk behandles under de øvrige fagutvalgene.

 

Halvårsrapporter
Møtereferat