Halvårsrapporter

FAGUTVALG FOR UTLÅN – RAPPORT  Våren 2012

Fagutvalget har i perioden bestått av:

Ola Sørlie, Deichmanske bibliotek, leder
Ragnhild Eggen, Bodø bibliotek
Inger Benningstad Narmo, Ringsaker bibliotek
Bjørn Risjord, Arendal bibliotek
Olga Linkovitch, Harstad bibliotek
Bjørn Tore Nyland, Trondheim bibliotek
Stine Bye Aarnes, Bærum bibliotek
Tore Morkemo, Bibliotek-Systemer AS

Fagutvalget hadde et møte Hos Bibliotek-Systemer AS i Larvik 18. april 2012.

Diskusjoner på utlaan@bibliofil.no:
– Trondheim: Foreslår at registrering av fødselsnr (11 siffer) kommer først i registreringsprosessen for ny N-låner i Bibliofil.
– Trondheim: Kvittering/logging av bøker/strekkoder som tilhører andre bibliotek
– Det har vært den del diskusjon rundt maskimal lånetid ved fornyelse.

Noen nyheter:
17. februar: Webapp’en ble installert hos alle
28. mars: Endring i behandling av fornyelser – «Absolutt maksimal lånetid» på Lånerkategorier og Dokumenttyper.
19. april: Mulighet til å prioritere lokale lånere i reserveringskø og fjernlånssammenheng.
25. april: Ny måte å angi purregebyr på for de som ikke er fornøyd med det gamle purregebyroppsettet.
I de fleste tabellene i utlånsprogrammet er det nå mulig å styre selv hvilke kolonner med data som skal vises. Dette gjøres ved å trykk Ctrl + høyre musetast på kolonneoverskriften i tabellene.

Ola Sørlie

FAGUTVALG FOR UTLÅN – RAPPORT Høst 2011

Fagutvalget har i perioden bestått av:

Ola Sørlie, Deichmanske bibliotek, leder
Ragnhild Eggen, Bodø bibliotek
Inger Benningstad Narmo, Ringsaker bibliotek
Bjørn Risjord, Arendal bibliotek
Olga Linkovitch, Harstad bibliotek
Bjørn Tore Nyland, Trondheim bibliotek
Stine Bye Aarnes, Bærum bibliotek
Tore Morkemo, Bibliotek-Systemer

Utvalget har ikke hatt møter i løpet av perioden.

Ny løsning for Hurtiglån er på plass.

Diskusjoner på utlaan@bibliofil.no:
– Ønske om å kunne «Endre status til» Slett eksemplar. (Tore sier: OK, skal få på plass dette).
– Sender res framtid en hold-av-epost automatisk når datoen slår til og det er eksemplarer inne? (Nei, men Trondheim ønsker dette)
– Trondheim ønsker også løsning på regninger som er mer enn 3 år gamle

23. november ble Utlån, Søk og Brukertjenester invitert til testing av webapp / mobile nettsider.
Dette ser spennende ut!

Ellers venter vi tålmodig på innføring av «Absolutt maksimal lånetid» på Lånerkategorier og Dokumenttyper.

Ola Sørlie

FAGUTVALG FOR UTLÅN – RAPPORT VÅR 2011

Fagutvalget har i perioden bestått av:

Ola Sørlie, Deichmanske bibliotek, leder
Ragnhild Eggen, Bodø bibliotek
Inger Benningstad Narmo, Ringsaker bibliotek
Bjørn Risjord, Arendal bibliotek
Olga Linkovitch, Harstad bibliotek
Bjørn Tore Nyland, Trondheim bibliotek
Tore Morkemo, Bibliotek-Systemer
Lill Bjørvik, Bibliotek-Systemer

Utvalget har hatt ett møte i løpet av perioden:
https://www.arbeidsutvalget.no/utlaan/referat06042011.html

Det har vært en del diskusjon rundt «Maksimalt antall fornyelser».
Bibliotek-Systemer foreslår en løsning hvor det innføres «Absolutt maksimal lånetid» på Lånerkategorier og Dokumenttyper.
Fagutvalget tror dette blir veldig bra.

Velkomstbrev til nye lånere er snart på plass.

Det jobbes også med en ny løsning for Hurtiglån.

Utlånsmodulen kommuniserer nå med søkemodulen.

Andre nyheter i utlånsmodulen:
http://bibliofil.no/kundeinfo/dokumentasjon/web/tkutl/nytt2011.html

Ola Sørlie

Arkiv:

Halvårsrapporter fra alle fagutvalg fra perioden 2005 – 2011 finnes i vårt arkiv over de gamle nettidene til AU.
Direkte lenke til halvårsrapporter 2005 – 2011 (åpnes i nytt vindu)