Til AU's hovedside

Brukermøte 2006
Bergen 11.- 12. mai

Referat fra dag 1

Til Biblioteksystemer AS hjemmeside

Velkommen

v/ byråd for finans, kultur og næring: Henning Warloe

Byråden ønsket velkommen til Bergen og fortalte om Bergens herligheter.

Bergen har lange tradisjoner som kulturby. Byen er opptatt av å skape et attraktivt tilbud til barn og unge. Biblioteket er en viktig brikke i dette arbeidet. Deretter var det tid for praktisk informasjon fra Arbeidsutvalget.

Eksternt foredrag: Magnus Enger, Høyskolen i Bodø : "Bibliotek 2.0?"

Foredraget ligger her (pdf 6.7mb)

Hva er bibliotek 2.0.?

Avledet av web 2.0. Navnet er funnet opp av Michael Casey i bloggen libraryCrunch. Dette er primært en diskusjon som foregår på blogger og i podcaster over hele verden. En slags samlebetegnelse på 2. generasjons vevsider, der samspill med bruker/leser er viktig. Diskusjonen er så vidt i gang på biblioteknorge lista her hjemme. Startet av Thomas Brevik.

Web 2.0 er som tidligere nevnt 2. generasjon av verdensveven. Nettet har blitt voksen, og tjenestene/nettsidene har gått fra passivt til aktivt innhold. Fra sider man leste til sider som er brukerorganiserte og brukerstyrte. Brukeren er nå i sentrum.

Eks: blogger, wikier tagging/folksonomy automatisering: RSS, CMS, Collaborative filtring.

Viktig ord fra Engers masteroppgave:

«Dokumentasjonsøkologi» - Studier av dokumenter i forhold til omgivelsene hvor de skapes og brukes.

Enger snakket også litt om: Hva er et bibliotek?

Han tok utgangspunkt i samlingen og delte den i tre.

  1. primær dokumentasjon. Fysisk samlinger
  2. Sekundær dokumentasjon. Databaser, websamlinger
  3. systemisk dokument. Eks samlinger av sekundære dokumentasjoner laget for søking. Eks google

Primær: Lokalhistorisk wiki. Fauske bibliotek sin blogg. Tord Høyviks blogg Plinius inneholder en oversikt over alle bibliotekblogger i Norge. Flicker: Blogg for foto

Sekundær: brukerproduserte metadata - kommentarer, diskusjoner og brukerstyrt organisering tagging.

Systematisk dokumentasjon collaborative filtring. Andre som lånte denne lånte også.
www.librarything.com. - Er et eksempel på web 2.0 som blei grundig presentert.

Enger oppsummerte med å si at man på bakgrunn av web 2.0 kanskje ville få en bibliotekar 2.0

Rådene hans til mulige bibliotekarer 2.0 var:

Følg med. Hva skjer i omgivelsene? Hva diskuteres? Hva driver brukerne våre med?

Prøv ut nye ting. Samarbeid med systemleverandører og abm. Undersøke brukernes behov. Lag verktøykasser for brukerne.

Bibliotek-Systemer As v/Torkel Hasle

Rikets tilstand

Nytt siden sist:

Felles lånekort, nytt websøk, RFID, Nye kunder. Datatilsynet sier forsatt nei til tjenesten låneren som lånte dette lånte også.

UTF-8

Unicode – universelt tegnsett ISO 10646 Kan representere omtrent alle verdens språk, omfattende konvertering. Utviklingsfrys av bibliofil fra 1.juni til 15. oktober, kun kritiske feil rettes i perioden.

Felles lånekort

Felles lånekort start september 2005, server driftes av BS. Tilknyttet 45.000 lånere så langt. 334 bibliotek deltar. Vellykket oppstart. Grunnlag for nye tjenester.

RFID

Samarbeidsavtale med Tagvision, Danmark (leverandør til Silkeborg bibliotek) Godt integrert med bibliofil. Prøveinstallert i Horten. Biblioteksystem leverandørene jobber med en norsk standard for brikkene. Målet er å ferdigstille arbeidet 1. halvår 2006. Standard brikker muliggjør nye løsninger: fjernlån, sammenslåing av samlinger, sikring av samlinger, gjenbruk av brikkene og slipper omklistring av bøker. Se forøvrig infobrev 2/06. Kontakt biblioteksystemer før kjøp av brikker for å sikre at dette er kompatibelt med bibliofil. Fortsatt noe problemer når flere enn 4 cd plater holder hus i samme boks.

SMS

43 bibliotek bruker dette, først og fremst til reserveringsmeldinger. 95 øre pr sms. En del forfallsvarsling på sms. 1500 meldinger i mai mnd, 17500 hitill i år. Bestilles fra biblioteksystemer kr 6000,- ? pr bibliotek. Forhåndsvarsel på både e-post og sms er mulig.

AGRESSO

Integrasjon med bibliofil. Drammen, Lillehammer, Asker og Tromsø bruker denne løsningen.

Saker kommer rett inn i kommunesystemet og profesjonelle tar seg av dette

Kr 17.000. i innkjøp. Komfak har tilsvarende løsning men enklere, her er det ikke tilbakemeldinger. Lindorff fungerer mitt i mellom disse to.

Web 2.0.

Keiserens nye klær?

Kan bli for mye brukerstyring, noen ganger trenger vi rigide systemer.

Hva med redaktørens ansvar. Teknologi for teknologiens skyld? Innhold er viktigst i tjenestene.

Nytt fra bibliotekene

Levanger biblioteks bokanbefalingsblogg v/Mildred Liasjø

http://bokanbefalinger.blogspot.com. Denne bloggen startet i november i fjor. Alle ansatte er med å skriver i den og anbefalingene er knyttet til bibliotekets katalog. Fått noen få tilbakemeldinger. Endel av de som bruker biblioteket mye går aktivt inn for å lese om og reserverer bøker derfra. Biblioteket publiserer i Blogger. Ligger ute på http://levbib.levanger.folkebibl.no/blogg/

BookPC v /Hamar bibliotek v/Finn Andersen

Et program som administrerer internett tilgang på publikum maskiner. Info på hjemmesiden til leverandør. http://www.wallin.dk/index.php?iPageI20d=68

Her kan løsningen testes brukernavn/passord demo/demo. Kan bestilletime inntil 6 dager fram i tid.

Husbanken - spesialsøk v/ Jannicke Røgler

Husbankens samsøk i sine tre interne baser presenteres. Husprosjekter, bokbase og brosjyrer.

I dag bruker man et internt søk som bør forenkles. Husbanken er avhengig av gode registreringsskjemaer på web for å få dette systemet til å fungere. Skal integreres i husbankens nye hjemmesider med dynamiske søk til bibliotek basen.

Spørsmål

To spørsmål fra Trondheim folkebibliotek:

spørsmålene og svarene ligger ute på arbeidsutvalgets hjemmesider.

Referat dag 2

Til program for brukermøte 2004

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 11.06.05.06 av arbutvalg@bibsyst.no