Til AU's hovedside

Brukermøte 2006
Bergen 11.- 12. mai

Referat fra dag 2

Til Biblioteksystemer AS hjemmeside

Kl. 9.00-9.30: Saker til behandling

a)      Spørsmål til Bibliotek-Systemer AS:

      Bibliofil og mentor. Svar fra Reidar Bjerkseth: BS har sendt henvendelse til Mentor, men BS har ikke fått svar. Bibliotekene henvender seg til Forlagssentralen hvis de ønsker Mentor.

      Krydring av lydbøker og filmer. Svar fra Ola Kogstad: Er foreløpig avhenging av ISBN-nummer ved krydring. BS synes dette er spennende og har lyst til å jobbe videre med det. De har tatt kontakt med Lydbokforlaget. De er positive til prosjektet. Jobber videre med dette til høsten. Bibliofil ID-nummer: Håper på en løsning til neste år.

 Presentasjon av Arbeidsutvalgets arbeid

a)      Årsmelding. Årsmelding ble lest gjennom.

b)      Regnskap. Noen poster ble kommentert. Et overskudd i 2005 på kr. 76000,-. Unødvendig å ha så mye på bok.

Kl. 10.00-11.15: Gruppearbeid

Kl. 11.25-12.10: Biblioteksystemer AS

Bibliofilosofi ved Torkel Hasle

Fra Marc til MappaMi

 • Starter som husholdningssystem
 • Internett gjorde basen mer tilgjengelig – bibliotekene tidlig ute på internett
 • Internt verktøy til en ressurs for bibliotekbrukerne
 • Fremdeles videreutvikling av husholdningssystem for å lette hverdagen

 Åpne utvekslingsformater sikrer bibliotekene reelt eierskap til egne data

 • Marcformat
 • NILL
 • Z39.50
 • SRU/SRW

 Systemleverandørene

  • Vellykket samarbeid mellom alle leverandørene
   • Biblioteknummer
   • NILL
   • Felles lånekort
   • Lånerinitiert innlån (LII)
   • Felles datamodell for RFID i Norge
   • Norsk profil for Z39.50

 I hvilke andre bransjer ser man at konkurrenter samarbeider på denne måten?

 Bort med standardene

 • Standardene er ikke noe for sluttbrukerne
 • Standardene skal virke dypt inne i systemene
 • Standard på feil nivå er en katastrofe

          God: http, HTML, javascript

          Dårlig: Internet Explorer, Safari

 Standardisering på brukergrensesnitt er farlig fordi:

 • Utviklingen stopper opp
 • Ingen konkurranse
 • Kundene har ikke noe å velge mellom
 • Monopoler gir dyrere løsninger

 Standardene som leverer!

 • Standardene utviklet av de som skal bruke dem, ingen komité
 • Pragmatisk og løsningsorientert
 • Prøves ut og justeres
 • Tar hensyn til de lokale forholdene som eksisterer
 • Åpne standarder er en selvfølge
 • FC – internett standard

 Felles lånekort

 • Lansert 10. oktober 2005
 • Felles lånekort er en milepæl som forplikter
 • Felles lånekort peker framover mot nye tjenester
 • Felles lånekort er en viktig pådriver for regionalt samarbeid

 Konkurranse

 • Er sunt og utviklende
 • Stimulerer kreativiteten
 • Gir nye og bedre løsninger
 • Gir kundene reell mulighet til å velge

 Ideell blanding

 • Samarbeid og standarder for protokoller og utviklingsformat
 • Konkurranse om funksjonalitet og løsninger

 Penger

 • Norske bibliotek får vesentlig mindre enn Danmark
 • 2 måter å reagere på:
   • Planlegge som om vi var i Danmark
   • Bygge videre på eksisterende system – oppnå mye med de beskjedne midlene

Sentrale spørsmål

 • Hvem er vi til for?
 • Lager vi programmer som brukerne etterspør eller har bruk for?
 • Hvor nyttig er prosjektet i forhold til andre prosjekt?

 Prosjekter

            Over i en driftsfase og ha forankring i driftorganisasjonen

 Alt nytt er ikke godt nytt:

            WAP

            Googlesøk i bibliotekkataloger

 

Websøk som benytter Ajax-teknologi ved Lill Bjørvik 

Lill viste eksempler:

 • Utseende på siden kan tilpasses
 • Søkeforslag på høyre side av skjermen
 • Kan endre sortering av trefflisten ved å klikke på forfatter, tittel, medietype eller utg. år.
 • Kan begrense søket
 • Lenke ”tips en venn om søket”. Logge seg inn i MappaMi
 • Lagre søket som interesseområde i MappaMi eller abonnere på søket som RSS
 • Utvalgsliste
 • Innstillinger

 Samsøk for norske bildebaser. Vis som bildeserie

 Websøk med spesialtilpasninger

 • Deichman – brosjyrebasen
 • Bergen – Griegsamlingen

 

Kl. 13.05-13.30: Biblioteksystemer AS

Hva kommer nå? En kikk inn i krystallkula ved Ola T. Kogstad

Våre programmer

 • Websøk
 • Samsøk
 • Safarisøk
 • MappaMi
 • Kikkhullet
 • RSS

 Underliggende standarder

 • Biblioteknummer
 • Z39.50 med norsk profil
 • NILL
 • Felles lånekort

 Kanaler

 • Internett
 • Epost
 • SMS

 Situasjonen nå:

 • Bibliotekene har sin hjemmeside
 • Bibliotekene har et sett med tjenester som de tilbyr lånerne
 • Lånerne forholder seg til et og et bibliotek om gangen – på tide og snu om?

Søkeportaler for snevert i forhold til hva lånerne har bruk for - lager lånerportal

En portal i emning:

 • BS lager en lånerportal – bib.no
 • Nasjonalt lånenummer er nøkkelen
 • Låneren bestemmer selv hvordan siden skal se ut (i tråd med bibliotek 2.0)
 • Tittelorientert visning av trefflista

 bib.no - hovedtrekk

 • Låneren har aktuelle bibliotekressurser i et skjermbilde
 • Tjenesten skreddersys til låneren            
 • Søk, MappaMi og RSS nå
 • LII og innleveringstjeneste kommer
 • Ser på integrasjon av biblioteksvar og emneportaler

 

Bugzilla ved Roger Niva

 • Enkelt å søke i meldte problemer
 • Bugzilla gir god oversikt
 • Bugzilla er åpen kildekode
 • All historikk er tilgjengelig for alle
 • http://problem.bibsyst.no

 Søke først for å se om andre har meldt samme problem

Anbefaler å bruke avansert søk

Status satt til Feedback betyr at BS venter på tilbakemelding fra biblioteket.

 

Kl. 13.30-14.05: Nytt fra bibliotekene

 a)      Bergen bibliotek – Litteratur- og medieformidling v/Karen Marie Loge

 Startet Nettbiblioteket i 1998 - http://www.bergen.folkebibl.no/

Fortalte og viste masse eksempler fra hjemmesidene på litteraturformidling, blant annet dette:

 • Tema og lesetips
 • Forfatterpresentasjoner
 • Vestlandsforfattere
 • Intervju med forfatterne
 • 12 unge Vestlandsforfattere anbefaler bøker
 • 5 spørsmål til forfattere
 • Forfattere fra andre land – intervju og anbefalinger
 • Noe som passer for deg? (eksempel: Eksistensialistene, Beatgenerasjonen)
 • Debutanter
 • Øvrige debutanter
 • Lesetips 1999-2006
 • Tegneserier
 • For barn og unge (temasider, lesetips, ungdomsbøker, elever som anbefaler)
 • Filmtips

 

b)      Skien bibliotek - Ibsenprosjekt ved Ove Gaathaug

 Kildebasen Henrik Ibsen og Skien

 • Telemark museum
 • Skien kommunearkiv
 • Skien bibliotek
 • Ivo de Figueiredo

 Målgruppe: Forskere, skole/utdanning, andre institusjonsbrukere

Lite er samlet og lite er digitalisert av kildemateriale

 Kriterier, blant annet dette:

 • Henrik Ibsen og hans tid i Skien
 • Henrik Ibsens forhold til Skien

 Arbeidsoppgaver:

Blant annet: Kartlegge og verifisere kildene

 Kildebasen skal gjennom henvisning og gjengivelse av primærkildene dokumentere Henrik Ibsen og Skien

 • Kildebasen gjøres tilgjengelig og tilrettelegges for forskere, skoler og andre definerte brukergrupper via internett

 

Kl. 14.15-14.45: Biblioteksystemer AS

Samsøk v/Odd Arne Jensen

 • Målet er å forenkle søket
 • Ikke ferdig ennå
 • Dynamiske søkeforslag?
 • Sortert på tittelen ikke sortert etter bibliotek
 • Trefflista er lik bib.no

 

Utlån ved Tore Morkemo

 Nyheter siste år

 • Felles lånekort
 • LII
 • Depotløsning

 Nyheter i utlån

 • Integrering med lokal e-post/nettleser/samsøk
 • Parameterstyrte farger på strekkodefeltene
 • Bedre sikkerhet ved tildeling av pinkoder
 • Kalender for å angi datoer uten forfall
 • Bruk av fremmed strekkode i innlån (det vil bli ytterligere forenklet ved mottak)
 • Forhåndsvarsel med epost/SMS
 • Søkbarhet på mobiltelefonnummer

 Felles lånekort og Bibliofil

 • Tatt i bruk av 107 bibliotek
 • Fullt implementert løsning, også bokbusser

 LII

 • Arbeidsgruppe nedsatt av systemleverandørene
 • Låner kan selv bestemme innlån via websøk
 • Låner bestemmer selv eier og henteavdeling
   • Fritt innenfor oppsatte regioner
   • Utenfor region kan henteavdeling påvirke hvor lån hentes fra
 • Meldingssystem ved innlevering på annet bibliotek enn eier

 Ny depotløsning

 • Depot opprettes som en ny type bestilling
 • Bestilling fra websøk eller ”ny bestilling”
 • Bestillinger inn i fjernlån hos eierbibliotek
 • Bestillinger inn i innlån hos bestillende bibliotek
   • Vis hvert enkelt eksemplar i depot
   • Eventuelt slå sammen alle i et depot til en linje
 • Automatisk mottak ved hjelp av strekkode

 

Kl. 14.45-15.00: Valg v/Valgkomiteens leder

AU

 • Elfried Lunde, Suldal folkebibliotek, ikke på valg
 • Bjørnar Skjesol, Nord-Trøndelag fylkesbibliotek, ikke på valg (opprykket vara)
 • Maria Årnes Bodilsen, Øvre Eiker bibliotek, ny
 • Merete Skeie, Røyken bibliotek, ny

 Vara:

 • Ingrid Kyvik, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, ikke på valg

Valgkomiteens forslag vedtatt. Valgkomiteen fikk i oppdrag og finne en vararepresentant til. AU skal selv konstituere seg.

 

Fagutvalg for utlån

 • Inger B. Narmo, Ringsaker bibliotek, ikke på valg - leder
 • Bjørn Tore Nyland, Trondheim folkebibliotek, ikke på valg
 • Leif Hansen, Porsgrunn bibliotek, ikke på valg
 • Liv Evju, Rælingen videregående skole, ikke på valg
 • Ola Sørlie, Deichmanske bibliotek, gjenvalgt
 • Tore Morkemo, Bibliotek-Systemer AS

 Valgkomiteens forslag vedtatt

 

Fagutvalg for statistikk

 • Ola Sørlie, Deichmanske bibliotek, ikke på valg – leder
 • Ove Gaathaug, Skien bibliotek, ikke på valg
 • Mari Lundevall, Finnmark fylkesbibliotek avd. Hammerfest, ikke på valg
 • Roger Niva, Bibliotek-Systemer AS

 Valgkomiteens forslag vedtatt. Valgkomiteen fikk i oppdrag og finne en representant til.

 

Fagutvalg for periodika

 • Trine Berntsen, Deichmanske bibliotek, ikke på valg- leder
 • Bente Dahl, Drammen bibliotek, ikke på valg
 • Margaretha Dahl Halvorsen, Moss bibliotek, ikke på valg
 • Odd Arne Jensen, Bibliotek-systemer AS

 Valgkomiteens forslag vedtatt

 

Fagutvalg for søking

 • Randi Hausken, Bærum bibliotek, ikke på valg - leder
 • Eirik Gaare, Fylkesbiblioteket i Akershus, ikke på valg
 • Henrik K. Nielsen, Bergen off. bibliotek, gjenvalgt
 • Liv Vennevik, Trondheim folkebibliotek, ikke på valg
 • Ellen Aabakken, Deichmanske bibliotek, ikke på valg
 • Odd Arne Jensen, Bibliotek-Systemer AS
 • Roger Niva, Bibliotek-Systemer AS

 Valgkomiteens forslag vedtatt

 

Fagutvalg for katalog og innkjøp

 • Arnhild Tveikra, Trondheim folkebibliotek, ikke på valg – ny leder
 • Trine Berntsen, Deichmanske bibliotek, ikke på valg
 • Inger Moss, Bærum bibliotek, ikke på valg
 • Ragnhild Eggen, Bodø bibliotek, ikke på valg
 • Anne Børnes, Deichmanske bibliotek, gjenvalgt
 • Ola Thori Kogstad, Bibliotek-Systemer AS
 • Tom Are Pedersen, Bibliotek-Systemer AS

 Valgkomiteens forslag vedtatt

 

Fagutvalg for skolebibliotek

 • Anders Haukaas, Varden og Breidablikk ungdomsskoler (Sandefjord), leder, gjenvalgt for 2 år
 • Tor Harald Hafsrød, Risum ungdomsskole (Halden), gjenvalgt for 2 år
 • Else Haugen. Korts skole (Raufoss), gjenvalgt for 1 år
 • Hanne Kortner, Venstøp skole (Skien), gjenvalgt for 1 år
 • Ola Thori Kogstad, Bibliotek-Systemer AS
 • Lill Bjørvik, Bibliotek-Systemer AS

 Valgkomiteens forslag vedtatt

 

Valgkomite

 • Tone Christine Cook, Selvik bibliotek, ikke på valg - leder
 • Kristin Flo, Arendal bibliotek, ny

Vara:

 • Knut Hellum, Horten bibliotek, ikke på valg

 Valgkomiteens forslag vedtatt

Referat dag 1

Til program for brukermøte 2004

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 11.05.06 av arbutvalg@bibsyst.no