Til AU's hovedside

Referat fra møte i fagutvalg for statistikk 22.11.2000

Deltagere: Turid Johansen, Fredrikstad, Vigdis Gjelstad Jakobsen, Tønsberg, Roger Niva / BS,  Ola Kogstad / BS, Vidar Ringstrøm / BS og Lill Bjørvik / BS

Referent: Lill Bjørvik

Gruppa hadde et møte 22. august hvor en del momenter ble trukket opp.
Bl.a.:

(Sitat)
Årets statistikkprosjekt begrenses til

 - samle inngang til all statistikk ett sted samt at inngang fra eksisterende modul beholdes
 - forbedre grensesnittet på eksisterende grafisk utlånsstatistikk (Sitat slutt)

Møtet tok for seg hva som gjenstår av arbeid og hva status er, men hovedhensikten var å diskutere det grensesnittet som nå er utarbeidet for bestandsstatistikk og utlånsstatistikk.

BESTANDSSTATISTIKKEN

Ingen spesielle kommentarer til visning.

Tilvekstlister blir antagelig flyttet til statistikkdelen. Det har vært fremmet et ønske om at tilvekst automatisk skal vises på hjemmesiden (valgfritt, Selvfølgelig) Det er mulig det vil bli jobbet med det, men det har ikke høy Prioritet nå.


UTLÅNSSTATISTIKKEN

Det ble ganske mye diskusjon rundt funksjonalitet, utseende og terminologi.
Gruppen mente at utlånsstatistikken ikke kunne bli enkel nok og landet på følgende hovedønske:

1) Når man klikker på Utlånsstatistikk får man opp et bilde med Ferdige rapporter. I tillegg skal det være en inngang (Vidar foreslår en meny) til Lag rapporter/Andre rapporter/(forslag mottas gjerne til navn på denne Funksjonaliteten)

2) Andre rapporter skal inneholde "Lag ny rapport" og "Lag ny rapport med utgangspunkt i ..."

Litt i etterkant av møtet fant vi (BS) ut at kanskje det var lurt at de gjenværende standardrapportene ble liggende på Andre rapporter (det er alltid noen som Har brukt noe) i tillegg til Ferdigrapportene. Eventuelle lokale rapporter vil Også bli liggende her. Muligheten for å presentere denne delen i en tabell ble luftet.

Ved valget "Lag ny rapport" eller "Lag ny rapport til fil" skal bruker ledes skritt for skritt.

Nattlig indekserte rapporter/Ferdige rapporter (eller annet brukbart navn) skal bestå av rapporter som også kan være egnet som utgangspunkt for generering av egne, lokale statistikker. I utgangspunktet ønskes så få ferdige rapporter som mulig:

- Utlån dag for dag i inneværende måned
- Utlån av barnebøker fordelt på skjønn/fag, pr avdeling
- Utlån av voksenlitt. fordelt på skjønn/fag, pr  avdeling
- De 50 mest lånte titlene


Lill 30.11.2000

Til Bibliotek-systemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 24.04.05 av arbutvalg@bibsyst.no