Til AU's hovedside

Referat fra møte i fagutvalg for statistikk 04.05.2001

Frammøte:
Vigdis Gjelstad Jacobsen, Tønsberg og Nøtterøy
Ola Sørlie, Deichmanske
Hans Gjerløw, Sandefjord
Roger Niva, Bibliotek-Systemer As
Ola Thori Kogstad, Bibliotek-Systemer As
Lill Bjørvik, Bibliotek-Systemer As

STATUSRAPPORT

Webbasert utlåns-/bestandsstatistikk er nå klart for allmenn bruk. Begge programmene ble sendt ut til alle kundene for kort tid siden. Webbasert utlånsstatistikk har fått visning av graf justert slik at den skal se penere ut ved store datamengder. Den har også fått to nye typer for filtrering og resentasjon: Eksemplarenumre og låners avdeling. Disse ble lagt inn i utlånsstatistikken i løpet av mars 2001, og vi har derfor ikke statistikk på dette før den datoen. Låners avdeling registreres kun hvis det er registrert en avdeling på låner.

Disse programmene krever at det kjøres en webserver på hovedmaskinen.  Dette er ikke tilfelle hos alle, men det står på planen og vil bli gjort noe med så snart som mulig.

Webbasert epoststatistikk er et nytt program for å se hva som går gjennom  epostservere som kjører Postfix. Den viser antall oppkoblinger, antall eposter sendt gjennom serveren, epoststørrelser samt eventuell avvist epost. Denne statistikken er ikke rettet direkte mot Bibliofil, men kan være grei for systemansvarlig som et overvåkingsverktøy.

  Webbasert besøksstatistikk ble i løpet av året oppgradert til siste versjon av analog(v4.16), som ligger bak besokstat.tcl programmet. I begynnelsen av mai ble Analog 5.0 sluppet, og den er installert hos statistikkgruppa til test. Den vil bli eksportert til alle i løpet av kort tid så fremt det ikke oppstår problemer.

Topp 100 utlånte bøker i Bibliofilverdenen er også en ny type statistikk som nettop er blitt gjort tilgjengelig. Hver natt får vi inn data fra alle kundene(minus de som har reservert seg mot utlevering av statistikk), som blir lagt sammen og presentert på hjemmesiden vår:  http://www.bibsyst.no

TkStatistikk er det nye TK(grafisk) grensesnittet for statistikken. Det inneholder per i dag innganger til de webbaserte statistikkene, og nye versjoner av rapportene til Tilsynet/RBT.

PRESENTASJON TIL BRUKERMØTE

Da kun Ola Sørlie fra Deichmanske fra statistikkgruppa skulle på brukermøtet i Haugesund, ble vi enige om at han skulle si noen ord om hva som har foregått i statistikkgruppa så langt. Vigdis og Hans skulle komme med punkter som burde nevnes.

MANDAT

Det ble en del diskusjon rundt hva som burde være i et eventuelt mandat og vi Kom frem til at det beste var om Arbeidsutvalget og Bibliotek-Systemer As Kom frem til et generelt mandat for brukergruppene. Hans skulle sende en Epost til AU med dette forslaget.

HVA GJENSTÅR?

Tilsynsrapport for fylkesbibliotek, samt eventuelt en for fengselsbibliotek.

Det har kommet en del klager på at Tilsyns-/RBT-rapportene ikke er så enkle som de kunne være. Tallene burde være direkte overførbar til skjemaet for Tilsynet/RBT.

Datastyrt kassering har vært diskutert i gruppa en del, og det har blitt fremmet ønske om rapporter for eksemplarer som ikke er utlånt etter en spesifisert dato. Dette er nå mulig grunnet logging av eksemplarnumre i utlånsstatistikken.

Knytning mellom bestandsstatistikk og utlånsstatistkk har stått på tapeten en stund, og er nå mulig grunnet eksemplarnumre i utlånsstatistikken. Dette vil kunne brukes til å justere bestanden i filialer i forhold til utlån.

Statistikk på hva lånere søker på ble lagt på is på ubestemt tid.

Det gjenstår fremdeles en del statistikk i den tekstbaserte bibmenyen som må implementeres i TkStatistikk:
- Lånerstatistikk
- Tittelstatistikk(webgrensesnitt på linje med utlån/bestand?)

ENDRINGER TIL NÅVÆRENDE STATISTIKK

Følgende ble påpekt, og endret i statistikken:

- Rapportene 'Utlån av fagbøker per avdeling' og 'Utlån av skjønnlitt. per Avdeling' var ikke viktige på en daglig basis, og ble da flyttet til 'Andre Rapporter' (fra 'Nattlig genererte').

- Rapporten '50 mest reserverte(honorerte) de siste 6 månedene' ble     endret til '50 mest reserverte(registrerte) de siste 6 månedene' da den gamle Var veldig lik '50 mest utlånte...'.
- Det ble opprettet flere '50 mest utlånte ...' rapporter under  'Andre rapporter' For cd-rom, lydbøker, lydbøker og musikkinnspillinger.
- Den webbaserte bestandsstatistikken hadde en tekst øverst på siden som sa 'For å få generert rapporten...'. Denne teksten hadde blitt liggende igjen fra tidligere versjoner og skulle vært fjernet.
- TkStat hadde en feil i rapporten til RBT, hvor den var satt opp for folkebibliotek. Skal være fagbibliotek.

ELLERS

Vi ble enige om å kikke på mulighet for presentasjon på fysisk form. Medier kan ha flere fysiske former, noe som kan gjøre dette vanskelig.

Tilsynet har en definisjon av tidsskrift som vi ikke har i Bibliofil. Per i dag lister vi ut antall utlån av tidsskrifter i rapporten, men vi ble enige om å bruke antall betalte abbonement som er noenlunde korrekt.

Referent:
Roger Niva / Bibliotek-Systemer As

Til Bibliotek-systemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 24.04.05 av arbutvalg@bibsyst.no