Fagutvalg for statistikk

E-post til alle medlemmer: statistikk@bibliofil.no

Fagutvalg for statistikk 2019/2020

Kjersti Slette, leder
kjersti@porsgrunn.folkebibl.no

Porsgrunn bibliotek
Postboks 1133
3905 PORSGRUNN
Tlf: 35 54 71 70
Faks: 35 55 90 93

Gro B. Soydan
gro.bihaug.soydan@asker.kommune.no

Asker bibliotek
Strøket 15 A
1383 Asker
Tlf.: 66 90 96 49
Faks: 66 90 96 10

Anne-Trine Skjulhaug
atsk@fredrikstad.kommune.no

Fredrikstad bibliotek
J.N. Jacobsensgt. 1
1601 Fredrikstad
Tlf.: 69 38 34 33

Fra Bibliotek-Systemer As
Roger Niva

Halvårsrapporter
Møtereferat