Fagutvalg for søk

E-post til alle medlemmer: sok@bibliofil.no

Fagutvalg for søk 2019/2020

Stine Steinsvik Bertnes, leder
stine.steinsvik.bertnes@stormen.no
Stormen bibliotek
Storgata 1A
8006 Bodø
Tlf.: 75 55 61 00

Ellen Berg Larsen
ellen.berg.larsen@tromso.kommune.no
Tromsø bibliotek og byarkiv

Sigrid Seim Halse
sigrid.seim.halse@nfk.no
Nordland fylkesbibliotek
Torggata 1
Postboks 609
8607 Mo i Rana
Tlf.: 75 14 61 50

Mildrid Liasjø
mildrid.liasjo@trondheim.kommune.no
Trondheim folkebibliotek

Fra Bibliotek-Systemer As
Odd Arne Jensen
Roger Niva

Brukermøte 2005 bestemte at Katalog- og søkegruppa skulle omorganiseres. Katalog- og innkjøp ble slått sammen til eget utvalg, mens resten av katalog- og søkegruppa ble endret til Utvalget for Søk

Halvårsrapporter
Møtereferat