Til AU's hovedside

Referat fra møte i fagutvalg for utlån 11.5.2004

Tilstede: Inger B. Narmo (Ringsaker) , Ola Sørlie (Deichman), Leif Hansen
(Porsgrunn), Tore Morkemo og Vidar Ringstrøm (Bibliotek-Systemer As).

Ikke tilstede: Arne Stabursvik (Trondheim)

Referat: Vidar Ringstrøm

UTVIDELSER I MAPPAMI

- Huskeliste.

Tore demonstrerte Huskeliste. En funksjon som gjør det mulig å lage "utvalgslister" fra websøk i egendefinerte kategorier.

Kategoriene sorteres alfabetisk, listene må også sorteres!

Kunne reservere fra huskelisten, via en link til reservering i websøk. 

Rapport over hvor mange lånere som bruker huskelisten.

Slettes tomme kategorier?

Vi diskuterte om listen burde inneholde en slags notatblokk for å notere ting som biblioteket ikke hadde f.eks. Men vi kom til at det var unødvendig når Man kan legge inn interesseområder på søk som ikke gir treff.  

- Låner kan slå på historikk. 

Bruker historikkfunksjonen i Boken kommer for å vise låner hva han/hun har lånt.

Når låneren slår av funksjonen slettes historikken.

Vi må justere teksten som står under knappen for å slå på funksjonen, slik at låneren gir tillatelse til at vi bruker dataene i statistikksammenheng.

Det bør være mulig å sortere på ordningsord/tittel ved å klikke på tabelloverskriften.

Elementene i listen bør være klikkbare. Vi kunne tenke oss at et klikk på Forfatternavnet starter et websøk på forfatternavnet minus tittelnummer Låneren allerede har i historikken. 

Ønske om rapport med antall lånere som bruker historikk.

- Utskriftsvennlige lister over lån i MappaMi.

Lage en link nederst som stripper listen for menyer osv.

- MappaMi fornyer purra materiale (meldt fra Deichman). 

Bli mulig å parameterstyre i framtidig versjon av MappaMi.

- Ble enige om at "Mine interesseområder" og "Legg inn nye       interesseområder" kunne slås sammen til et menyvalg "Interesseområder". "Legg inn nye interesseområder" legges inn som en lenke øverst i "Interesseområder".  

- Fornyelse av innlån (i TkUtl) bør åpne MappaMi hos eierbiblioteket slik at man kan fornye der før man fornyer lokalt.  

SAMLEMAPPE  

Tore demonstrerte samlemappe, en funksjon som gjør det mulig for lånere   med nasjonalt lånenummer å se hva man har i alle bibliotek.

Tjenesten vil bli veldig nyttig. 

Ønsker/forslag:

- Kunne velge hvilke bibliotek man vil ha oppslag hos i påloggingsvinduet. 

- Det bør være en summering av alle lån (antall). 

- Fjern visning av eget navn i listen som kommer tilbake fra eierbiblotekene. 

- Mulighet til å sortere alfabetisk når alt er lastet ned.

- Idag er samlemappe et eget program. Kan det ligge som funksjon i vanlig mappami? F.eks at lånernummer > 1000000 får et ekstra menyvalg?   

Samlemappe for personlige lånere. 

- I påvente av nasjonalt lånenummer kunne låneren få en  mulighet til å legge inn lånernummer hos andre bibliotek i "Lånerinformasjon". 

- Passordet må være det samme hos alle bibliotek. 

- Kunne aktivisere nasjonalt lånernummer hos andre bibliotek via MappaMi? 
   

KVITTERINGSMAIL TIL LÅNER VED LÅN  

Kvitteringsmail kan sendes til lånere hver natt.

Første kvittering sendes, og slås så av. I første kvitteringsmail beskrives det hvordan låneren går inn i MappaMi for å slå på tjenesten permanent. 
 

MELDING OM INNLEVERING PÅ ANDRE BIBLIOTEK

Idag kommer det en melding om at boka tilhører annet bibliotek, i tillegg kunne man sende en beskjed til eierbibliotek om at boka nå er levert inn på et annet bibliotek. Beskjeden legges ved som en status i oversikten over lånerens lån.

Eierbibliotek må kunne ta ut rapport over bøker innlevert i andre bibliotek.

Bibliotek må kunne ta ut rapport over hva som skal sendes til andre   bibliotek. 
   

KALENDERRØDE DAGER - KALENDERE SOM KAN STYRES

Innimellom kommer det ønske om en kalenderfunskjon hvor man legge inn   datoer hvor materiale ikke skal kunne forfalle.

Pr idag forfaller ingenting på helligdager med fast dato (f.eks    25.12/1.1./17.5). 

Systemet bør kunne klare å regne ut påske og pinse.

Vi ønsker også en mulighet til å legge inn lokale "røde dager".
 

EKSTRA VARSEL VED INNLEVERING

Funksjonen "Innlever" som er tilgjengelig når man markerer et utlånt   eksemplaer og høyreklikker er lett å forveksle med"Ekstra informasjon om   lån" siden disse 2 ligger etterhverandre. 

Deichman ønsket primært et varsel ("Vil du virkelig levere inn?"). Men vi kom fram til at ønsket effekt ville oppnås ved å flytte "Innlever"  helt nederst i Menyen og "Ekstra informasjon om lån" øverst i menyen.  
 

ANNET

Utskrift av forkastede transaksjoner (nødutlån). Deichman ønsket seg en mulighet til å ta utskrift av listen over forkastede transaksjoner ved  overføring fra nødløsning.

Vi gikk gjennom en liste over problemstillinger fra Ringsaker som  primært gikk på mangler og restanser i innlån/fjernlån.

Til Bibliotek-systemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 21.04.05 av arbutvalg@bibsyst.no