Til AU's hovedside

Referat fra møte i fagutvalg for utlån 29.04.2008


Til stede:
Inger Benningstad Narmo, Ringsaker folkebibliotek (leder)
Ragnhild Eggen, Bodø bibliotek
Olga Linkevitch, Harstad bibliotek
Ola Sørlie, Deichmanske bibliotek
Tore Morkemo, Bibliotek-Systemer
Odd Arne Jensen, Bibliotek-Systemer
Lill Bjørvik fra Bibliotek-Systemer
Forfall:
Bjørn Tore Nyland, Trondheim folkebibliotek
Bjørn Risjord, Arendal bibliotek.

Saksliste:
Lånerinitiert innlån
Erfaringer med innlevering overalt
NetAxept/Betaling av purregebyr i MappaMi
Utvidelse av familiemappa
Depotløsning
Integrering med Telefonkatalogen
Kommentarer i huskeliste og historikk
Annet


LÅNERINITIERT INNLÅN

Når vi skal «selge» lånerinitiert innlån til publikum, så er termen presis nok, men ikke spesielt egnet til markedsføring. Vårt foreløpige navn er «Norgeslånet». Hvis det dukker opp bedre forslag på brukermøtet, så er utvalget åpent for det.

Endring av termer
Vi hadde en gjennomgang av funksjonen. Det ble foreslått å endre noen termer:
Du er i ferd med å reservere -> Du er i ferd med å bestille
Reserver/hold av -> Bestill/hold av
Velg hentebibliotek for reservering -> Velg bibliotek hvor du ønsker å hente bestillingen
Vennligst bekreft at du ønsker å hente denne ved nn-bibliotek.
Reserver hos yy-bibliotek. Den siste setningen endres til Bestill hos yy-bibliotek.

Endring av første bilde
Endringer i det første «Jeg vil låne denne-bildet».
Utvalget mente at bildet kunne gjøres tydeligere og foreslo at det under lånernavnet skal stå:
Velg hvor du ønsker å hente bestillingen: <nedtrekksliste for bestillerbibl.> <nedtrekksliste hentebibl.>
Deretter kommer kommentarfeltet som skal være på én linje. (Utvides hvis kommentaren er lenger).
Skal gjelde fra: Forklaringsteksten skjules og vises først når markør står over teksten.


Markedsføring
Norgeslånet aktualiserer ønsket om ny informasjonsfolder for bruk av MappaMi. Folderen må omtale nyhetslister, familiemappe, samlemappe, bestill overalt og betaling av purregebyr på nettet. Utvalget ønsker seg også noen mindre plakater. De vi har i øyeblikket er greie nok, men de er for store til å henges på oppslagstavler.

Begrensninger
Biblioteket skal kunne unnta deler av samlingen fra bestilling for levering til andre bibliotek. Begrensning må kunne uttrykkes som et
ccl-uttrykk. I tillegg kommer begrensning på avdeling(er).
Ingen bibliotek skal kunne reservere seg mot å være hentebibliotek.


ERFARINGER MED INNLEVERING OVERALT

Tjenesten fungerer bra. Kun positive tilbakemeldinger.

 

NET AXEPT/BETALING AV PURREGEBYR I MAPPAMI

Denne tjenesten er til testing i Bergen. Så vidt vi vet ser det ut til å gå greit. Vi hadde en gjennomgang av funksjonen. Når testing er ferdig vil tjenesten kunne bestilles ganske raskt. Det er et fast engangsbeløp ved kjøp og x-antall kroner pr transaksjon.

Utvalget ønsker:
Mulighet for å slå sammen gebyrer for en familie. Brukervennlig.
Rapport over betalinger pr måned, samlet pr år, og etterhvert for de siste årene slik at man ser utviklingen.


UTVIDELSE AV FAMILIEMAPPA

Forslag:
Man skal kunne gi andre tillatelse til å hente lån.
Man skal kunne gi andre tillatelse til å betale purring/regning.
(Ettertanke: det bør vel helst være omvendt. Den som skal betale aksepterer det. M.a.o. «Jeg er villig til å betale det nn har av
utestående purringer/regninger»).


DEPOT

Depotløsningen har vært diskutert tidligere. Dessverre er utviklingen av denne blitt skjøvet til side for forrige års store satsning på
universelt tegnsett (Utf-8) og årets Norgeslån. Fullt trøkk settes på depot til sommeren.
Vi hadde en gjennomgang av modellen. Enighet om at bibliotekene trenger et standarskjema for bestilling av depotsamling fra andre bibliotek. Det må taes høyde for bestillinger fra Deichman og bestillinger fra skolebibliotek hos det lokale folkebibliotek.


INTEGRERING MED TELEFONKATALOGEN

Vi vurderer å tilby en tjeneste med integrering mot telefonkatalogen. Tanken er at dette kan brukes ved registrering av nye lånere. Låner
oppgir mobilnummer og korrekt navn og adresse hentes. Det kan også lages en funksjon hvor lånerregisteret «vaskes» mot telefonkatalogregisteret. Eventuelle avvik vises i en rapport. Daglig eller ukentlig. Ingen endringer gjøres automatisk, men man kan ha en knapp for oppdatér/ikke-oppdatér.

Utvalget kunne se at denne tjenesten kunne være arbeidssparende. Det er jevnlig purringer/reserveringer som kommer i retur. Vi jobber videre med saken.

Endring: Mobilnummer bør flyttes fra fanekort Tlf . til fanekort Adr.


KOMMENTARER I HUSKELISTE/HISTORIKK

Kjekt å ha.

Ønsker: Når publikum sender inn forslag bør disse automatisk sendes til Forslagskassen og merkes «forslag fra MappaMi». Forslagene bør også legges inn på låners huskeliste.

Låner bør kunne få oversikt over «hva har jeg foreslått og hva har skjedd med det». Kjapp dialog bibliotek/låner hadde vært ønskelig.
Bibliotek kan svare noe sånt som «vi vurderer», «vi har ikke økonomi til et slikt innkjøp» eller lignende.

Odd Arne minnet oss på at automatisk utlogging slåes av når man velger «husk meg på denne maskinen». Det bør vises en melding (popup?) om at det er ufornuftig å velge «husk meg» hvis man sitter på en offentlig pc.


ANNET

Purringer på sms
Ønske om at purringer skal kunne sendes på sms. OK. Biblioteket tilbyr og låner bestemmer.
Er det mulig å få til rapporter over sms-meldinger som ikke er levert?

Fjernlån
Ønske om utskriftsmulighet før behandling av fjernlån. Rutinen er ikke tenkt slik og vi ønsker ikke å endre dette nå. Vi foreslår at
biblioteket først forsøker vanlig rutine, og så får vi eventuelt se på det hvis det skulle dukke opp samme ønske fra flere.

Innlån
Samtidig som innlån popper inn under fanekort Innlån, så mottar biblioteket en epost som kvittering fra Bibsys-bibliotek. Denne
kvitteringen er unødvendig. Tore tar det opp med Bibsys. Det er Bibsys som må slå av kvitteringssending.

Det hadde vært ønskelig å kunne kopiere en innlånsbestilling. Det hender man bestiller en tittel og mottar flere; spesielt aktuelt med mikrofilmer.

Bestilling av artikkelkopier mangler forfatter og tittel. Skaper uoversiktlighet.

Referent
Lill Bjørvik 30.4.2008 

Til Bibliotek-systemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 05.05.2010 av arbutvalg@bibsyst.no