Til AU's hovedside

Referat fra møte i fagutvalg for utlån 12.09.2000

 

Til stede: Leif Hansen, Porsgrunn; Arne Stabursvik, Trondheim; Siv Kirsten Johansen, Deichmanske; Inger Benningstad Narmo, Ringsaker; Tore Morkemo, Vidar Ringstrøm (deler av tiden) og Lill Bjørvik fra Bibliotek-Systemer.

Referent: Lill Bjørvik

MÅL
Utlånsmodulen skal få et grafisk grensesnitt i løpet av 2000. Vår innstilling er imidlertid at i tillegg til ny plattform, så må det også være ny funksjonalitet.

PROTOTYP
Tore hadde laget en prototyp slik at vi hadde et utgangspunkt for diskusjon.
Bildet er gjenkjennelig fra tkkat. Det består av 4 fanekort:
- Utlån
- Innlevering
- Lånerregistrering
- Fjernlån

UTLÅNSBILDET
Utlånsbildet er delt i to vertikalt. På venstre side er feltene:
- Lnr (lånenummer)
- Lånerinformasjon (lånenummer, navn, gate, født)
- Meldingsfelt
- Obs-kode-felt

På høyre side er feltene:
- Strekkode
- Fanekort for Lån og Reserveringer
- Knapper for Forny alle, Forny markerte, Utskrift
- Statistikk (Antall lån)

Bildet ble stort sett godt mottatt. Hovedinnvendingen var at feltet Lån burde være så stort som mulig, både i bredde og høyde, og feltet med faste låneropplysninger kunne med fordel gjøres smalere (sånn ca 40/60)

Generell funksjonalitet: Det skal være mulig å betjene utlånsmodulen uten bruk av mus. Brukeren skal kunne velge om hun ønsker å bruke funksjonstaster eller klikke.

Det bør være like enkelt som idag å bevege seg mellom utlån/innlevering. Forslag: alt-u/alt-i/funksjonstast.

- Lånenummerfeltet. Feltet er av ubegrenset lengde. Kommentar: Lnr burde kanskje heller hete Låner.

- Lånerinformasjon. Ingen spesielle kommentarer.

- Meldingsfelt. Feltet er grønt uten melding og rødt med melding.

- Obs-koder-felt. Som meldingsfeltet.

- Strekkode. Felt for lesing av strekkoder.

LÅN
Feltet viser lånte bøker. Siste utlånte bok er alltid på toppen. Når lånet er avsluttet sorteres listen automatisk på ordningsord. Det hadde vært ønskelig om man kunne velge å sortere på forfallsdato.
Opplysningene om hver tittel skal være de samme som idag. Trykk på høyre musetast skal gi mer informasjon om lånet (når utlånt, purret, eieravd, ISBD-format (kjekt m.h.t. erstatning)).

- Forny alle/forny markerte. Greit nok.

- Utskrift. Gir liste over samtlige lånte bøker.

RESERVERINGER
Feltet viser reserverte bøker. Det er ønskelig at nummer i reserveringskøen vises.

- Slett alle/slett markerte/utskrift. Som Forny alle.

PURRING
Ved utlån/innlevering spretter purregebyrboksen automatisk opp når det er aktuelt. Boksen fjernes med et tastetrykk/knapp. Det er ikke nødvendig med "Hjelpeknapp" her. Liste over purrede bøker skal fremkomme.

KVITTERING
Kvittering er liste over lånte/innleverte bøker pr. idag. Kvitteringsutskrift vil være en funksjonstast.

FORRIGE LÅNER
Det hadde vært ønskelig om man etter avsluttet utlån kunne gå tilbake til forrige (dvs siste) låner.

AVVIKENDE LÅNETID
Litt diskusjon frem og tilbake her. Konklusjonen ble vel at standard lånetid på lånekategorien bør vises ved utlån. Avikende lånetid angis med funksjonstast. Forny med avvikende lånetid angis også med funksjonstast.

STATUSENDRING PÅ EKS
Hverken Avvikende lånetid eller Statusendring er kommet med på prototypen, men de skal selvfølgelig med.

INNLEVERINGSBILDET
Innleveringsbildet er i prinsippet likt utlånsbildet.
Innleverte bøker vises på toppen, men oppdatering av listen skjer ikke umiddelbart. Det ville kreve for mye jobbing og innleveringen ville ikke kunne skje raskt nok. Hvis jeg forsto det rett, så vil oppdatering av listen skje etter et par sekunder.
Det må være mulig å få kvittering på innleverte bøker etter at bøkene er lev ert. Jeg har notert at vi burde ha fanekort for kvittering, men om det var et generelt ønske eller en strøtanke er jeg ikke sikker på.

LÅNERREGISTRERINGSBILDET
Lånerregistreringsbildet gjenspeiler dagens bilde bortsett fra at feltene ikke har begrenset lengde. Søkbare felt skal være: navn og nummer Tlf: det bør være mulig å kategorisere i hovedtlf, mobil, jobb. Epost: det bør være mulig å kategorisere her også. Nytt: Låner vil kunne knyttes til avdeling. Denne avdelingen vil bli satt som standard henteavdeling ved reserveringer. Svært kjekt for bokbusser. Ved utgang til søkemodul og reservering vil programmet autmatisk foreslå at bok reserveres til den låneren man står i. Ved utgang til Lån vil utlånet automatisk skje til låner man står i. Er det mulig å få til felles lånenummer i hele landet? Her har leverandørene tatt initiativ overfor Nasjonalbiblioteket som undersøker med Datatilsynet om det er mulig å få til.

FJERNLÅN
Når bok bestilles i et annet bibliotek er det ønskelig at dette biblioteket sender katalogdata med tilbake til bestillende bibliotek slik at disse dataene automatisk faller på plass i fjernlånsbildet. Systemleverandørene jobber med å få dette til, og spesielt i forhold til Bibsys ser det lovende ut.

SKOLELØSNING
Skoleløsningen forutsetter bruk av PIN-kode.

GENERELT
Denne versjonen av grafisk utlån har ikke rapporter/jobber. Det kommer i neste omgang. Når den tid kommer er det svært ønskelig at Liste bøker til avhenting kan ha med Henteavdeling. Det er et stort savn idag. Det var også ønske om å få med låners navn.

Modulen krever omtrent det samme av maskinen som tkkat. Størrelse på skjermen er uvesentlig. Vi vil komme tilbake med nærmere spesifikasjoner slik at bibliotekene kan planlegge. M.h.t. kvitteringsskrivere så kan man bruke det man har.

"Postens hemmelig tjeneste". Posten tar imot datatransaksjoner og distribuerer. Det er rimeligere enn porto.

WEBLÅN, dvs låners mulighet for se hva som er lånt/reservert og mulighet for fornyelse av ikke-reserverte bøker. (Hvis noen kan finne på et bedre navn er det bra. LÅNERINFO ble foreslått som alternativ. Noen bedre?)

Låner må angi PIN-kode. Førstegangs PIN fåes ved henvendelse på biblioteket. (Det skal være litt seriøst, mente gruppa). Bruker kan senere endre kode. Det må være mulig å sette koden fra lånerregistreringsskjema.

Det hadde vært ønskelig at Liste lånte bøker også kunne sorteres på forfallsdato og at forfalte bøker hadde rød dato. Det bør være mulig å parameterstyre antall mulige fornyelser. Det bør også være mulig å parameterstyre fornyelser i forhold til utestående gebyr.

Liste reserveringer.
Publikum må ha adgang til å slette uaktuelle reserveringer. Profiler. Det hadde vært ønskelig å kunne lagre søk (interesseområder). Lagrede interesseområder kunne f.eks. kjøres en gang i uken eller når det kom noe nytt på området - og låner ville kunne varsles med epost. Konklusjonen ble: Ikke en gang i uken, men nattlig jobb som varslet om nyheter. Eposten inneholder link til posten.

Låner må enkelt kunne sende epost om endringer (tlf, adresse etc). Det er ikke ønskelig at låner selv foretar endringer.

Kvittering. Bør låner få epost om hva vedkommende har lånt pr dato? Nei. Det vil virke utidig og smake av overvåking.

Lånerregistreringsopplysninger. Bør biblioteket med jevne mellomrom informere bruker om "hva vi vet om deg", slik at bruker har anledning til å korrigere gale opplysninger? Ja. Parameterstyres. Info gjelder kun adresse, tlf. o.l., ikke meldinger på låner og ikke obs-koder.

Låner bør kunne komme direkte fra "Vis lånte/reserverte bøker" til søkemodulen.

Lill Bjørvik, Bibliotek-Systemer A/S

Til Bibliotek-systemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 21.04.05 av arbutvalg@bibsyst.no